Etusivu / Verkosivujen tietosuoja ja käyttöehdot

Verkkosivujen tietosuoja ja käyttöehdot

Käyttäessäsi Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) internetsivustoa sekä/tai sähköistä asiointipalvelua (jatkossa ”palvelu”) hyväksyt samalla alla kerrotut ehdot sinua sitoviksi. Tämän lisäksi näillä TVR:n internetsivustolla olevat eri asiakirjat voivat sisältää muita erityisiä ehtoja.

TVR:n internetsivuston tarkoituksena on auttaa työnantajia ja TVR:n muita yhteistyökumppaneita asioimaan vaivattomasti TVR:n kanssa sekä antaa tarpeellista tietoa sijoittajille.

Työttömyysvakuutusrahastossa tehdyt päätökset perustuvat aina lainsäädäntöön, eivät tämän internetsivuston sisältöön

Pyrimme siihen, että internetsivustomme on aina ajan tasalla oikeansisältöisenä. Haluamme kertoa mahdollisimman selkeällä yleiskielellä työttömyysturvan rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä. Nämä säädökset on valmisteltu eduskunnassa tai valtioneuvostossa. Työttömyysvakuutusrahaston tehtävänä on säädösten toimeenpano.

Internetsivuston käyttö ei ole oikeustoimi

TVR:n internetsivustolla ei voida tehdä minkäänlaisia oikeustoimia TVR:n kanssa. Sivustolla annettua informaatiota ei myöskään voida pitää missään tilanteessa sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Oikeustoimien tekeminen perustuu aina erilliseen kirjalliseen sopimukseen.

Jos havaitset virheen tai epätäsmällisyyden

Jos havaitset sivustollamme virheitä tai epätäsmällisyyksiä, kerro niistä meille niin teemme korjaukset mahdollisimman pian. Myös kehittämisehdotukset ovat arvokkaita. Näitä viestejä varten voit käyttää palautelomaketta.

Yksityisyyden suoja

TVR ei kerää tunnistettavaa tietoa sivujen käyttäjistä. TVR tunnistaa käyttäjät vain sähköisessä asiointipalvelussa. Internetsivuston käyttämisestä kerätään seurantatietoja palveluiden kehittämiseksi evästeiden avulla.

Palvelumme palautteenanto ja yhteydenottopyyntö lomakkeet ovat suojaamattomia, joten älä lähetä näissä viesteissä luottamuksellisia tietoja kuten tilinumero, työnantajan palkkasumma tai henkilötunnus. Jos lähetät luottamuksellisia tietoja, käytä aina salattua sähköpostia.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tietojoukko, joka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. TVR:n internetsivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa selaimen aukiolon ajan ja häviävät sen jälkeen. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseksi.

Evästeiden avulla mm. 

  • helpotetaan sivuston käyttöä istunnon tunnisteen avulla. Eväste poistuu selaimen sulkeutuessa.
  • Lasketaan käyttäjän vierailukerrat sivustolla.

Tilastojen muodostamista varten kerättävät tiedot, joita ei tallenneta evästeisiin:

  • vierailun kellonaika
  • käyttäjän IPosoite
  • vieraillut sivut
  • käytetty selaintyyppi

Voit estää evästeiden käytön omasta selaimestasi, mutta emme voi enää taata verkkosivuston täydellistä toimintaa, jos evästeet eivät ole käytössä. Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää kuitenkin evästeiden käytön sallimista.

Selainten ja käyttöjärjestelmien yhteensopivuus

Internetsivustomme on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Liitetiedostot

Internetsivuillamme käytetyt liitetiedostot ovat valtaosin pdf-tiedostoja. Niiden lukeminen edellyttää erityistä lukuohjelmaa, esim. Adobe Reader sopii tarkoitukseen. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta www.adobe.fi. TVR ei vastaa käyttämäsi lukuohjelman tietoturvallisuudesta.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet internetsivustolla julkaistuun teksti- ja kuva-aineistoon ovat TVR:lla. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää, kunhan lähde aina mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen TVR:n kanssa.

Vastuuvapaus ja käyttäjän vastuu

TVR pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa internetsivustoa sekä rajoittaa niille pääsyä. TVR ei takaa sivuston virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä. TVR ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingosta.

Mikäli TVR:n internetsivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten www-sivuille tai niiden palveluun, ei TVR vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Näille kolmansien osapuolien sivuille kirjoittautuminen tapahtuu sivuston käyttäjän omalla vastuulla.

Käyttäjänä vastaat internetsivuston käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista sen käytöstä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Käyttäjänä olet velvollinen käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja sopimusten mukaisesti. Käyttäjänä vastaa myös siitä, ettet palvelua käyttäessäsi aiheuta häiriöitä tai vahinkoa muille käyttäjille, TVR:lle, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille etkä loukkaa heidän oikeuksiaan.

TVR:lla on oikeus keskeyttää ja estää välittömästi sinua käyttämästä internetsivustoa, jos toimit näiden ehtojen vastaisesti.

Käyttäjänä vastaat täysimääräisesti TVR:lle, sen yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella palvelun käyttämisellä aiheuttamastasi vahingosta.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358