Vakuutusmaksujen asiakaspalvelu palvelee kiireaikana 2.1.-9.2.2018 pidennetyllä palveluajalla klo 8-16.15. Perjantaina 5.1. palvelemme klo 8-15.15.

Vapautumisperusteet

Omavastuumaksua ei määrätä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta.
  • Työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta.
  • Työsuhde on irtisanottu tai purettu sellaisesta työntekijästä johtuvasta syystä, joka on muu kuin terveydellinen.
  • Työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut.
  • Työntekijä on täyttänyt uudelleen työttömyysturvalaissa tarkoitetun työssäoloehdon kokonaan muun kuin alun perin irtisanoneen työnantajan palveluksessa.

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358