Sijaismaksajat ja avustettavien työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaiselle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Velvollisuus perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

Kunta voi järjestää vammaiselle henkilökohtaista apua:

  1. korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset,
  2. antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin tai
  3. hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse tai sopimuksin muiden kuntien kanssa.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee vammaispalvelulain nojalla korvattavia henkilökohtaisia avustajia ja heidän työnantajanaan toimivia henkilöitä. Mikäli avustettavalla on sopimus asuinkuntansa kanssa sijaismaksusta, sijaismaksajataho huolehtii tällöin työttömyysvakuutusmaksun maksamisesta.

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358