Apua yleisimpiin sijaismaksajan ongelmatilanteisiin

Kesken vuotta lakannut palkanmaksu

Avustettavan kuolemasta tai muusta syystä lakanneesta palkanmaksusta voit ilmoittaa TVR:lle helpoiten TVR:n SIMI:llä, eli sijaismaksajille tarkoitetulla ilmoituksella. Voit pyytää SIMI:n vakuutusmaksujen asiakaspalvelusta sähköpostitse asiakaspalvelu(at)tvr.fi.

Ilmoituksen toteutuneista palkoista voi toimittaa myös kesken vakuutusvuoden. Maksetut palkat ilmoitetaan euron tarkkuudella. Kirjaa lisätieto-kohtaan syy, miksi palkanmaksu on lakannut kesken vuoden, sekä tieto siitä, milloin palkanmaksu on lakannut.

TVR muuttaa ennakkopalkkasumman ilmoituksen mukaiseksi ja perii työttömyysvakuutusmaksun. Sama ilmoitus riittää lopulliseksi palkkasummailmoitukseksi, jolloin tasausmaksua ei enää vakuutusvuoden päättymisen jälkeen peritä.

Avustettavan muutto toiseen kuntaan

Voit ilmoittaa avustettavan muutosta toiseen kuntaan muiden muutosten tavoin TVR:n SIMI:llä. Ilmoituksen muutosta voi tehdä kesken vakuutusvuoden. Ilmoita palkkasumma-kohdassa toteutuneet palkat.

Huomioithan, että

  • vakuutusvuosi on ilmoitettu oikein
  • lisätieto-kohdassa on ilmoitettu, milloin avustettava on muuttanut kunnasta pois.

Jos tiedät, että avustettavan palkanmaksu jatkuu jonkin toisen kunnan tai kaupungin sijaismaksun piirissä, on tästä hyvä mainita lisätieto-kohdassa. Voit ilmoittaa uuden asioita hoitavan kunnan tai kaupungin, jos se on tiedossa.

Uudesta asiakkuudesta ilmoittaminen

Voit ilmoittaa uuden avustettavan tiedot TVR:n SIMI:llä. Tällöin lisätieto-kohdassa on hyvä mainita uudesta asiakkuudesta. Jos tiedät, että avustettavalla on ollut saman vakuutusvuoden aikana palkanmaksua jotain muuta kautta, mainitse siitä lisätieto-kohdassa.

Näiden tietojen perusteella päivitämme osoitetiedot ja määräämme työttömyysvakuutusmaksut.

Avustettavien on mahdollista hakea myös ennakon määräämistä, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos ennakkoa ei haeta, työttömyysvakuutusmaksu maksetaan tasausmaksuna, jolle lasketaan tasausmaksun korko.

Vinkki: Jokaisesta sijaismaksun piiristä poistuneesta asiakkaasta, ei tarvitse lähettää ilmoitusta erikseen, vaan tapahtumia voi kerätä yhdelle SIMI:lle esimerkiksi neljännesvuosittain tai puolen vuoden välein. Lopullisten palkkojen osalta ilmoituksen tulee olla perillä vakuutusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Sijaismaksajaan liittyvät muutokset

Jos sijaismaksajan tiedot, esim. yhteyshenkilö tai osoite, vaihtuvat, muutoksista tulee ilmoittaa TVR:lle. Sijaismaksajan uusi osoite tulee ilmoittaa kaikkien avustettavien osalta, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla. Jos avustettavan sijaismaksaja vaihtuu, tulee tästä tehdä ilmoitus.

Voit ilmoittaa Yhteystieto-Excelillä niiden avustettavien tiedot, joita muutos koskee. Osoitteiden päivityksen voi tehdä lopullisten palkkasummien ilmoittamisen yhteydessä myös TVR:n SIMI:llä, jos kaikki päätöksen ja maksulomakkeet lähetetään samoihin osoitteisiin. Tällöin ei tarvita erillistä ilmoitusta Yhteystieto-Excelillä.

Mikäli sijaismaksajatahon yhteyshenkilö vaihtuu, pyydämme ilmoittamaan uuden yhteyshenkilön tiedot. Näin pystymme toimittamaan tiedotteet oikealle taholle.

Päivitetty 25.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358