Avustettavien maksuvelvollisuus

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee henkilökohtaisia avustajia ja heidän työnantajanaan toimivia avustettavia henkilöitä. Maksu määräytyy maksettavan palkkasumman mukaan. TVR perii työnantajalta sekä työnantajan että palkansaajan osuuden maksusta. 

Henkilökohtaisella avustajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka palkkakustannukset korvataan vammaispalvelulain perusteella

Avustettava (työnantaja), sijaismaksaja tai muu avustettavaa edustava taho ilmoittaa palkkatiedot TVR:lle. Mikäli avustettavalla on sopimus asuinkuntansa kanssa sijaismaksusta, sijaismaksajataho huolehtii yleensä työttömyysvakuutusmaksun ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Maksuvelvollisuus vuodesta 2016 alkaen

Vuodesta 2016 alkaen työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus määräytyy palkkasumman suuruuden mukaan. Tällöin teetettyjen työpäivien määrällä ei ole merkitystä. Jos avustettava henkilö maksaa palkkoja yli 1200 euroa kalenterivuoden aikana, hän on maksuvelvollinen henkilökohtaisesta avustajastaan.

Samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka toimii henkilökohtaisena avustajana on maksuvelvollinen, jos muut yllä mainitut maksuvelvollisuuden edellytykset täyttyvät.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ei koske omaishoitajaa, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Maksuvelvollisuus koskee kuitenkin omaishoitajien sijaisia, jos he ovat työsuhteessa avustettavaan henkilöön.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta ei ole, jos työntekijä on alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt.

Maksuvelvollisuuden ulkopuolelle jääneitä palkkoja ei ilmoiteta muiden palkkojen yhteydessä.

Maksuvelvollisuus vuonna 2015 ja sitä aiempina vuosina

Vuoden 2015 loppuun asti maksuvelvollisuus on työnantajilla, joilla on työntekijöitä palveluksessaan yli 12 työpäivää kalenterivuoden aikana. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka toimii henkilökohtaisena avustajana, ei ole maksuvelvollinen.

Päivitetty 16.5.2016

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358