OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Työttömyysvakuutusrahaston hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevat selvitykset

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 1.10.2015 hyväksynyt uuden Hallinnointikoodin, joka korvaa vanhan koodin. Uusi Hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2016. Yhtiöt voivat halutessaan noudattaa uuden koodin mukaisia vaatimuksia osittain tai kokonaan myös tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan.

Uuden koodin sallimalla tavalla TVR noudatti tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan vanhan koodin vaatimuksia.

Tilikaudesta 2016 lukien TVR noudattaa uuden koodin vaatimuksia.


Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358