OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksena on avustaa Työttömyysvakuutusrahaston ylintä johtoa (hallitusta ja toimitusjohtajaa) sen valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus toimii TVR:n hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa, joille sisäisestä tarkastuksesta pääsääntöisesti raportoidaan. Sisäinen tarkastus voi hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaan kohdistua kaikkiin TVR:n toimintoihin ja yksiköihin.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteet

Tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että:

  • Riskit on asianmukaisesti tunnistettu ja hallittu
  • Kommunikointi eri johtamis- ja hallintotahojen välillä on toimivaa
  • Työntekijöiden menettelyt ovat linjassa toimintaohjeiden, standardien sekä soveltuvien lakien ja asetusten kanssa
  • Merkittävä taloudellinen, johtamista tukeva ja operationaalinen informaatio on oikeata, luotettavaa ja ajanmukaista
  • Resurssit on hankittu taloudellisesti, niitä on käytetty tehokkaasti ja ne on riittävin toimenpitein suojattu
  • Määritellyt ohjelmat ja suunnitelmat on toteutettu ja tavoitteet saavutettu
  • Laatua ja jatkuvaa parantamista on edistetty organisaation valvontaprosesseissa
  • Merkittävät organisaatioon vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset on tunnistettu ja kohdennettu asianmukaisesti

Päivitetty 21.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358