OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

TVR:n oikeudellinen viitekehys

TVR on työttömyysetuuksien rahoituksesta annetulla lailla (555/1998) perustettu julkisoikeudellinen laitos. TVR on itsenäinen oikeushenkilö oikeuksineen ja velvollisuuksineen ja sillä on lainsäädännössä asetetuissa rajoissa oikeus solmia sopimuksia ja ottaa velkaa velvoitteidensa hoitamiseksi

TVR:n tehtävät perustuvat 1.8.1998 voimaan tulleeseen lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta, 1.1.1999 voimaan tulleeseen asetukseen työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä (862/1998) ja 1.1.1998 voimaan tulleeseen Valtioneuvoston asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998).

TVR on konkurssilaissa (120/2004) tarkoitettu itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jota ei voida asettaa konkurssiin. TVR ei ole myöskään laissa yrityksen saneerauksesta (47/1993) tarkoitettu yhteisö, joka voi olla saneerausmenettelyn kohteena. Maksuvaateet TVR:ää kohtaan voidaan panna täytäntöön ulosottokaaren (705/2007) mukaisesti.

Kaikkia edellä mainittuja säännöksiä on voimaantulon jälkeen muutettu.

Vuosikertomuksen lainsäädäntöosiosta löydät kootusti TVR:ää koskevaa lainsäädäntöä. Vuosikertomuksessa lainsäädäntömuutoksia on seurattu 13.3.2016 saakka.

Lue lisää rahastoa koskevasta lainsäädännöstä.

Päivitetty 25.8.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358