OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

TVR liikkeeseenlaskijana

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on työmarkkinaosapuolten hallinnoima sekä Finanssivalvonnan valvoma itsenäinen laitos, jonka päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. TVR myös ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanoa sekä määrää ja perii työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksun. Lisäksi TVR käsittelee työnantajan koulutuskorvauksia. Koulutuskorvaus perustuu lakiin koulutuksen korvaamisesta (1140/2013).

TVR:n toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä sijoitustuotoilla. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa sille osoitettujen hakemusten perusteella. TVR käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtionosuuksien ennakot. Työttömyysvakuutusrahaston toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/1998) niihin tehtyine muutoksineen.

TVR:llä on oikeus nostaa lainoja vastuullaan olevien menojen rahoittamiseksi. Maksuvalmiuden turvaamiseksi nostetuille lainoille tarvitaan Finanssivalvonnan suostumus. Silloin kun suhdannepuskurin varallisuuden nettoarvo on negatiivinen, ei suostumusta tarvita.

TVR on saanut Standard & Poor’silta luottoluokituksen AA+/A-1+ (vakaat näkymät).

Työttömyysvakuutusrahaston harjoittaman sijoitustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti, painottaen erityisesti hyvää maksuvalmiutta.

Työttömyysvakuutusrahaston keskeiset tunnusluvut vuonna 2017

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 4 011 (4 083) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut yhteensä 3 434 (3 859) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 572 (220) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 106 (-466) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 125 (704) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 018 (1 170) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 8,6 (8,8) %
  • Sijoitusten tuotto 0,1 (0,3) %

 Sulkuihin on merkitty vuoden 2016 tiedot.

Päivitetty 21.3.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358