OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Toimitusjohtajan katsaus

Työllisyyskehitys ja maksujen korotus vaikuttivat rahaston tulojen kasvuun

Työttömyysvakuutusrahaston tulos vuodelta 2016 oli selvästi ylijäämäinen, vaikka talousarviota tehtäessä arvioitiin, että alijäämää syntyisi runsaasti. Työttömyyden kasvun pysähtyminen ja kääntyminen laskuun vuoden 2016 aikana vaikuttivat positiiviseen muutokseen. Taustalla on Suomen talouden kääntyminen hitaaseen kasvuun usean vuoden taantuman jälkeen. TVR tiedotti muuttuneista tulosarvioista useaan kertaan vuoden 2016 aikana.

Suomen bruttokansantuote kasvoi arviolta 1,6 prosenttia vuonna 2016. Vuoden 2016 työttömyysaste oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna.  TVR:n tulos oli 220 miljoona euroa ylijäämäinen. TVR:n vastuulla olevat menot vähenivät neljä prosenttia ja tulot kasvoivat 23 prosenttia. Merkittävä vaikutus tulojen kasvuun oli työttömyysvakuutusmaksujen korotuksella, joka tehtiin vuoden 2016 alusta. Vuonna 2016 TVR:n vastuulla olevat ansioturvamenot ja muut etuudet pystyttiin rahoittamaan työttömyysvakuutusmaksuilla ilman lisälainanottoa.

TVR:n suhdannepuskurin määrä pysyi vuonna 2016 negatiivisena, mutta ylijäämäinen tulos pienensi puskurin alijäämää 466 miljoonaan euroon vuoden 2016 lopussa. Työttömyysvakuutusrahaston sijoittamien varojen tuotto vuonna 2016 oli 0,3 prosenttia, mitä on pidettävä hyvänä ottaen huomioon rahaston varovaisen sijoituspolitiikan ja negatiivisen korkoympäristön.

TVR:llä on Standard & Poor’s luottoluokittajan myöntämä luokitus, joka uusittiin keväällä 2016. TVR:n luokitus seuraa käytännössä Suomen valtion luokitusta. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin TVR:n pankkilainalimiitin ja siihen liittyvän valtiontakauksen uusimiseen keväällä 2017. 

Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana TVR:n on noudatettava arvopaperimarkkinalain määräyksiä. TVR:n hallitus hyväksyi keväällä 2016 sisäpiiriohjeen ja sitä päivitettiin heinäkuussa 2016 voimaantulleen MAR-asetuksen mukaisesti.

Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä sujui vuonna 2016 tavoitteiden mukaisesti. Vakuutusmaksujen asiakaspalvelun taso oli koko vuoden ajan hyvä. Tavoitteena ollut sähköisen asioinnin lisääminen palkkasummailmoituksissa toteutui myös. Omavastuumaksuja kerättiin vuonna 2016 selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus merkitsee Työttömyysvakuutusrahastolle useita muutoksia. Palkansaajien ja työnantajien (keskimääräinen maksu) työttömyysvakuutusmaksujen määrät ovat vuoden 2018 alusta lukien samansuuruisia. Samalla TVR:n hallinnon kokoonpano muuttuu. TVR:n suhdannepuskurin enimmäismäärää suurennettiin määräaikaisesti vastaamaan seitsemän prosentin työttömyysastetta vastaavaa vuotuisten menojen määrää. Asiaa koskevat lainmuutokset hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä 2016. Kilpailukykysopimukseen sisältyy myös kirjaus siitä, että TVR:n lainajärjestelyille annetaan valtiontakaus ilman vastavakuutta ja takausmaksua.

TVR:ssä on jatkettu tietojärjestelmäkehitystä ja valmisteltu muun muassa uuden vakuutusmaksujärjestelmän käyttöönottoa. Kansallisen tulorekisterin valmistelussa TVR on mukana ensimmäisessä vaiheessa, joka on suunniteltu alkavan vuonna 2019. 

Rahasto onnistui vuonna 2016 hyvin lakisääteisissä ja muissa tehtävissään. Tästä TVR:n henkilökunta ansaitsee suuren kiitoksen. Vuosi 2016 merkitsi monenlaisten kehittämishankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa. TVR:ssä tehtiin toimintakulttuurin kartoitus ja valmisteltiin siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä. TVR:lle määriteltiin myös yhteistyössä koko henkilöstön kanssa TVR:n arvot. Tavoitteena on yhtenäisesti toimiva, mutkattomasti palveleva ja uudistuva Työttömyysvakuutusrahasto.

Janne Metsämäki

Toimitusjohtaja

Päivitetty 7.9.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358