OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Toimitusjohtajan katsaus

Talouden piristyminen käänsi TVR:n talouden positiiviseksi

Suomen talouden myönteinen kehitys jatkui vuonna 2017. Toteutunut kansantalouden kasvuvauhti ylitti selvästi varovaiset odotukset. Työllisten määrä lisääntyi ja erityisesti työttömien työnhakijoiden määrä väheni tuntuvasti. Hyvä talouskehitys näkyi selvästi Työttömyysvakuutusrahaston taloudessa.

Työttömyysvakuutusmaksujen kertymä nousi arvioitua suuremmaksi, kun palkkasumma kasvoi. Samalla ansioturvamenojen kokonaismäärä laski. TVR:n tulos oli selvästi ennakoitua suurempi ja ylijäämää kertyi 572 miljoonaa euroa. Tämä merkitsi myös sitä, että TVR:n nettovarallisuus kääntyi positiiviseksi vuoden 2017 lopussa.

Talouden kääntyminen viime vuosiin verrattuna hyvinkin vahvaan kasvuun antaa TVR:lle mahdollisuuden kerryttää suhdannepuskuria, kun nykyiset velat maksetaan suunnitelman mukaisesti tänä ja ensi vuonna pois.

TVR täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Työttömyysvakuutusrahasto on näiden vuosien aikana kasvanut merkittäväksi toimijaksi, jolla on monia tehtäviä työttömyysetuuksien rahoituksessa. TVR:n hoitamaa suhdannepuskuria on tarvittu useaan otteeseen tasaamaan työttömyysvakuutusmaksujen nousupainetta.

TVR uusi keväällä 2017 valmiusluottolimiitin 400 miljoonan euron suuruisena. Limiittiin liittyy valtiontakaus. Limiittiä ei käytetty vuoden 2017 aikana. TVR:n luottoluokitus vahvistettiin syyskuussa 2017, ja se säilyi samalla tasolla Suomen valtion luottoluokituksen kanssa.

Kansallinen tulorekisteri aloittaa vuoden 2019 alusta ja TVR on mukana tulorekisterin ensi vaiheessa. Työttömyysvakuutusrahasto on valmistautunut tulorekisteriä varten osallistumalla lainvalmistelutyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä. TVR rakentaa uutta työttömyysvakuutusmaksujen tietojärjestelmää tulorekisteriä varten. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään tulorekisterin mahdollisuudet täysimääräisesti ja vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa. Työttömyysvakuutusrahaston toimintamallia ja organisaatiota on uudistettu, jotta voimme vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja jotta voimme turvata entistä paremman asiakaspalvelun.

TVR selviytyi vuonna 2017 sille annetuista tehtävistä hyvin. Tästä yhtenä esimerkkinä oli TVR:n asiakaspalvelun saama merkittävä huomionosoitus, kun TVR voitti Contact Center -kilpailun.

Työmarkkinajärjestöt esittivät kesällä 2017 Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä uudeksi rahastoksi vuoden 2019 alusta. Rahastoilla on jo nyt monenlaista yhteistyötä. Rahastojen yhdistämisen valmistelu aloitettiin syksyllä. Juridisesti yhdistyminen tapahtuu siten, että Koulutusrahasto sulautuu Työttömyysvakuutusrahastoon. Tavoitteena on kuitenkin luoda toiminnallisesti uusi rahasto. Samalla rahaston nimi muuttuu.

TVR:n toiminnassa vuosi 2017 merkitsi monenlaisten muutosten valmistelua. Muutosprojektien ohella on vastattu lakisääteisten tehtävien hoidosta. Tämä on vaatinut TVR:n henkilökunnalta paljon työtä, hyvää ammattitaitoa ja yhteishenkeä lakisääteisten tehtäviemme hoitamisessa. Henkilöstö on näistä tehtävistä suoriutunut erinomaisesti ja kiitoksen arvoisesti.

Janne Metsämäki

Toimitusjohtaja

Päivitetty 21.3.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358