OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Velkarahoitus

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus ottaa lainaa velvoitteidensa täyttämiseksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain nojalla. Jos TVR:n velat ylittävät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia TVR:n ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Valtioneuvosto voi asettaa ehtoja antamilleen takauksille. TVR voi ottaa lainaa Finanssivalvonnan luvalla myös maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Finanssivalvonnan lupaa lainan otolle ei kuitenkaan tarvita, jos TVR:n suhdannepuskuri on negatiivinen.

 TVR:n talous kehittyi vuonna 2016 ennakoitua paremmin. Taloudellinen tulos oli 220 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  Menojen määrä oli 719 miljoonaa euroa pienempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Myönteinen kehitys on jatkunut vuonna 2017. Suhdannepuskurin ennakoidaan olevan vielä hiukan negatiivinen vielä vuonna 2017, mistä johtuen Työttömyysvakuutusrahasto joutuu rahoittamaan vastuullaan olevia menoja osittain velkarahoituksella. Talousarvion 2018 mukaan käytössä olevaa velkarahoituksen määrää vähennetään selvästi. Velkarahoituksen enimmäismäärä on rajoitettu lainsäädännössä samaan määrään, kuin mikä on suhdannepuskurin enimmäismäärä.

Velkainstrumenttien hajautustavoitteet

Velkarahoitusta nostetaan rahoitusriskien hallitsemiseksi yritystodistuksien ja jvk-lainojen liikkeeseenlaskujen, maksuvalmiuslimiittien sekä suorien pankkilainojen kautta sekä vaihtelevilla juoksuajoilla seuraavasti:

Yritystodistukset: Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen, 1 - 12 kuukautta
Maksuvalmiuslimiitit (RCF): Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen, 1 - 24 kuukautta
Joukkovelkakirjalainat: Pitkäaikainen rahoitus, 3 - 7 vuotta

TVR on solminut kuuden pankin kanssa yritystodistusohjelman lokakuussa 2014. Tämän ohjelman puitteissaa liikkeeseenlaskettujen yritystodistusluottojen enimmäismäärä on 300 miljoonaa euroa.

TVR allekirjoitti 20.4.2017 neljän merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa valmiusluottosopimuksen määrältään 400 miljoonaa euroa. Tämän lainaohjelman puitteissa nostetuilla lainoilla on valtion takaus ja takauksen kokonaismäärä on 440 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi, TVR on laskenut vuonna 2015 liikkeeseen kaksi joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 900 miljoonaa euroa. Viimeinen laina erääntyy 23.9.2019.

 

Päivitetty 16.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358