Tietoa TVR:stä

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR on työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma itsenäinen laitos, jonka päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut sekä valvoo työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä. TVR myös perii työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksun ja käsittelee työnantajan koulutuskorvauksia.

TVR:n toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä sijoitustuotoilla.

TVR maksaa työttömyyskassoille kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa TVR:lle osoitettujen hakemusten perusteella. TVR käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtionosuuksien ennakot.

TVR:n toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/1998) niihin tehtyine muutoksineen.

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358