Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) päätehtävä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittaminen. Olemme asiantunteva työttömyysturvajärjestelmän toimija ja tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Toimintaympäristömme on muuttumassa 1.1.2019 käyttöön tulevan kansallisen tulorekisterin ja digitalisaatiokehityksen myötä. Olemme uudistamassa toimintamallejamme, jotta kokonaismuutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Asiakaskokemuksen parantaminen, asiakkaan hallinnollisen taakan keventäminen, toimintamme tehostaminen ja TVR:n henkilöstön kokonaistyytyväisyyden parantaminen ovat keskeiset kehityskohteemme.

Haemme finanssipalveluiden substanssivastaavaa laskutukseen

Laskutuksen substanssivastaavan tehtävä on vastata siitä, että TVR tuottaa lakisääteisiä palveluita tehokkaasti ja lainmukaisesti. Hän vastaa omalla toiminta-alueellaan siitä, että palvelusta on aina olemassa ajantasaiset prosessikuvaukset, työohjeet, palveluun liittyvä dokumentaatio ja ajantasainen tietämyskanta. Substanssivastaava kouluttaa ja kannustaa ko. alueen palveluasiantuntijoita koko ajan itsenäisemmiksi asiantuntijoiksi sekä osallistuu tarvittaessa vastuualueensa päivittäiseen työhön. TVR laskuttaa vuosittain palveluihinsa liittyen hieman alle 3 miljardia euroa noin 200 000 eri asiakkaalta. Laskuja lähetetään tällä hetkellä noin 500 000 kappaletta vuosittain. Lukumäärän uskotaan nousevan tulevina vuosina korkeintaan 1,5 miljoonaan kappaleeseen. Substanssivastaava on vahvasti mukana sähköisen laskutuksen kehittämisessä, jolloin paperilaskutus vähenee, vaikka laskujen kokonaismäärä onkin kasvussa.


Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

 • kykyä vastata toiminnan vaatimien prosessien, palveluasiantuntijoiden ohjeistusten, palvelun dokumentaation ja toiminta-alueen tietämyskannan sisällön syntymisestä ja ajantasaisuudesta
 • kykyä kehittää palveluasiantuntijoiden osaamista siten, että he kykenevät yhä itsenäisempään työskentelyyn ja oman toiminta-alueensa vaatimien tuotosten tekoon.
 • osaamista vastata toiminta-alueen substanssitoiminnan lainmukaisuudesta
 • kyvykkyyttä havaita ja hyödyntää toimintaympäristönsä muutoksia, jotka mahdollistavat tai pakottavat toiminnan kehittämisen
 • vähintään viiden vuoden kokemusta vaikeiden, lakiin perustuvien substanssiratkaisujen (päätösten) tekijänä
 • aikaisempia näyttöjä tuloksellisesta ja tavoitteellisesta työskentelystä vastaavassa roolissa
 • kokemusta toiminnan suunnittelusta ja seurannasta raportointimalleineen
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kykyä ja halua kehittää uutta johtamisjärjestelmää eteenpäin yhteistyössä muiden päättäjien kanssa.

 

Lisäksi odotamme:

 • hyviä yhteistyötaitoja ja ratkaisuhakuisuutta
 • delegointi- ja osallistamiskyvykkyyttä
 • asiakaslähtöistä toimintatapaa
 • kykyä kehittää toimintamalleja
 • hyvää kirjallista ja suullista raportointitaitoa toiminnan tilan todentamiseksi.
 • Arvostamme lisäksi perintäjuridiikan osaamista.


Lisätietoja


Tapio Oksanen, Varatoimitusjohtaja, puh. 040 539 4651, tapio.oksanen@tvr.fi


Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja CV palkkatoivomuksineen viimeistään 29.11.2017 sähköpostitse osoitteeseen rekry@tvr.fi. Merkitse viestin otsikkoon nimesi ja hakemasi tehtävä.

Päivitetty 10.11.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358