Tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet

Työttömyysvakuutusrahasto käsittelee henkilötietoja työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä, perintää, valvontaa sekä työnantajan omavastuumaksuja varten. Henkilötietoja käsitellään lisäksi TVR:n työsopimuslain mukaiseen yhtensovitukseen liittyvässä toiminnassa. 

Henkilöstietojen käsittely perustuu Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen, kansalliseen tietosuojalakiin sekä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön. 


Rekisteriselosteet

Rekisteriselosteiden avulla saat tietoa TVR:n henkilörekistereistä. Rekisteriselosteissa on tiedot siitä, mitä henkilörekistereitä TVR:llä on, mitä tietoja niihin sisältyy, mitkä ovat henkilörekistereiden tietolähteet ja mihin tietoja luovutetaan.

Rekisteriselosteiden laatiminen perustuu henkilötietolakiin (523/1999).

Alla olevasta luettelosta pääset tutustumaan TVR:n rekistereiden rekisteriselosteisiin.

Työttömyysvakuutuksen tietojärjestelmä (Työttömyysvakuutusrekisteri)

Työttömyysvakuutusmaksujen ja työnantajan omavastuumaksujen määräämistä, perintää ja valvontaa varten sekä EU:n sosiaaliturva-asetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan toimeenpanoa varten TVR kerää, tallettaa ja käsittelee muun ohella henkilötietoja. Tätä tarkoitusta varten annetut ja laaditut henkilötiedot talletetaan TVR:n tietojärjestelmään (Työttömyysvakuutusrekisteri), joka jakautuu osarekistereihin.

Osarekisterit

Työsopimuslakiin perustuva yhteensovitus

Työsopimuslakiin perustuvaa työttömyysturvan ja työsopimuslain 12:2 mukaisen vahingonkorvauksen yhteensovittamista varten TVR kerää, tallettaa ja käsittelee muun ohella henkilötietoja. Tätä tarkoitusta varten annetut ja laaditut henkilötiedot talletetaan TSL-asioiden käsittelyjärjestelmään.

Sisäpiirihallinto

Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana Työttömyysvakuutusrahasto on velvollinen ylläpitämään sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtoon ja johdon lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. Tätä tarkoitusta varten annetut ja laaditut henkilötiedot tallennetaan sisäpiiriluetteloihin sekä luetteloon johtoon ja lähipiiriin kuuluvista henkilöistä sekä heidän liiketoimistaan.

Päivitetty 22.5.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358