Työttömyysvakuutusmaksujen tilitysaikatauluun muutoksia tulorekisterin myötä

Työttömyysvakuutusrahasto                    Pörssitiedote                      27.3.2018 klo 9.30

Tulorekisterin hyödyntämisen mahdollistava lakiesitys on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että työttömyysvakuutusmaksujen velvoitteiden hoidossa voidaan jatkossa käyttää aiempaa kevyempää, toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvaa maksutapaa tai nykyistä ennakkomaksamiseen perustuvaa mallia.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti aiheesta 26.3.2018 (STM:n tiedote).

Työttömyysvakuutusmaksujen ilmoittaminen tapahtuu jatkossa tulorekisterissä, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Tulorekisterin avulla on tarkoitus keventää työnantajien asiointia ja yhdenmukaistaa palkkatietojen ilmoittamismenettelyä.

Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvassa maksutavassa maksutilitykset tehdään neljännesvuosittain jälkikäteen, mikä siirtää muutosten voimaantulovaiheessa kertaluontoisesti työttömyysvakuutusmaksujen tuottokertymää. Työttömyysvakuutusmaksujen tuottokertymä viivästyy enimmillään noin 1 000 miljoonaa euroa nykyiseen maksutuoton kertymiseen nähden. Tästä seuraa kertaluontoinen maksuvalmiusvaje kassavirtaan, mikä otetaan huomioon vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa.

Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan edellä kuvatulla tilitysaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta rahaston taloudelliseen asemaan tai velanmaksukykyyn.

Työttömyysvakuutusrahasto on lailla perustettu ja työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävänä on kerätä työttömyysvakuutusmaksut ja ohjata maksujen tuotto työttömyysetuuksien maksajille. Työttömyysvakuutusmaksujen määrän vahvistaa vuosittain eduskunta.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja  puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358