Työttömyysvakuutusrahasto on päättänyt hakea jatkoa valtion takaukselle

Työttömyysvakuutusrahasto                      Pörssitiedote                       12.4.2017 klo 15.30

Työttömyysvakuutusrahastolla (TVR) on ollut vuodesta 2015 alkaen valmiusluottolimiittisopimus (RCF) määrältään 700 miljoonaa euroa ja limiittiin on sisältynyt valtion takaus määrältään 770 miljoonaa euroa. TVR on päättänyt uudistaa valmiusluottolimiittisopimuksen 400 miljoonan euron määräisenä ja hakea jatkoa valtion takaukselle siten, että sen määrä olisi 440 miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusrahaston perusennuste talouden ja työttömyyden kehityksestä osoittaa, että työttömyys olisi vähitellen laskussa ja että nykyisillä työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärillä voitaisiin rahoittaa TVR:n vastuulla olevat työttömyysetuudet tulevina vuosina. Ennusteen mukaan nettovarallisuuden määrä muuttuisi vuonna 2018 negatiivisesta positiiviseksi. TVR toteaa lisäksi, että sen talouden kehitys on hyvin riippuvainen Suomen talouden ja työmarkkinoiden kehityksestä. Yhden prosenttiyksikön poikkeama työttömyysasteessa suhteessa ennustettuun nähden muuttaa nettovarallisuuden määrää noin 350 miljoonalla eurolla vuodessa. Näin ollen jäljempänä mainitut tulojen ja menojen määrät voivat muuttua merkittävästikin talouden suhdanteiden muutoksista johtuen.

Työttömyysvakuutusrahastolla on nostettua lainaa vuoden 2016 lopussa hiukan yli 1 000 miljoonaa euroa. Lainamäärä koostuu valtaosaltaan kahdesta vuonna 2015 liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta. Jvk-lainoista 300 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2018 ja 600 miljoonaa euroa vuonna 2019. Edellä kuvatun perusennusteen mukaan TVR pystyisi maksamaan erääntyvät jvk-lainat ilman jälleenrahoitusta.

TVR pyrkii varmistamaan hyvät mahdollisuudet hankkia tarvittaessa velkarahoitusta sekä pääomamarkkinoiden että pankkien kautta ja pitää tarpeellisena uudistaa valmiusluottolimiitin (RCF) osana hajautettua velkaohjelmaansa. Mikäli talouden kehitys toteutuisi tulevina vuosina ennustettua heikompana, olisi Työttömyysvakuutusrahastolla tarve rahoittaa erääntyviä jvk- lainojaan ainakin osittain uusilla lainojen nostoilla. Lainoja jouduttaisiin tässä tapauksessa nostamaan muun muassa uuden valmiusluottolimiitin puitteissa.

Perusennuste ja tulos          
milj.euroa   2 016   2017e  2018e  2019e  2020e
           
Työttömyysaste %   8,8         
Työttömien määrän muutos   -4 % -3 % -2 % -2 %
Työttömyysvakuutusmaksut 4 083  4 082  4 154  4 188  4 240 
Maksutilitykset -3 859  -3 830  -3 822  -3 675  -3 639 
Nettovarallisuuden muutos 220  252  332  513  600 
Nettovarallisuus -466  -214  119  632  1 232 
Puskurin maksimimäärä 1 566  2 278  2 332  2 271  2 302 

Rahoituslähteet          
milj.euroa 2016 2017e 2018e 2019e 2020e
           
Nettovarallisuuden muutos 220  252  332  513  600 
Nettovarallisuus -466  -214  119  632  1 232 
Yritystodistukset -86  -125 
Jvk- lainat -300  -600 
RCF (valtion takaus)
Luottojen määrä yhteensä 1 025   900  600 

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja  puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2017

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358