Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019

Työttömyysvakuutusrahasto             Pörssitiedote                    27.6.2018 klo 13.00

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lakimuutokset, joilla toteutetaan Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisen uudeksi rahastoksi. Rahaston nimeksi tulee Työllisyysrahasto ja se aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat valtiovallalle Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä viime kesänä.

Työllisyysrahasto hoitaa molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, samoin työttömyysetuuksien rahoitus, rahaston rahoitusasema ja maksukyky säilyvät ennallaan. Käytännössä yhdistyminen toteutetaan sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyvät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnuksena säilyy Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus.

Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia aikuiskoulutusetuuksiin, eikä palkansaajien asemaan. Myös työnantajien ja työttömyyskassojen asema pysyy ennallaan. 

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat lailla perustettuja työmarkkinaosapuolten hallinnoimia organisaatioita. Työttömyysvakuutusrahaston päätehtävänä on kerätä työttömyysvakuutusmaksut ja ohjata maksujen tuotto työttömyysetuuksien maksajille. Koulutusrahasto edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä lakisääteisiä aikuiskoulutusetuuksia.

TVR:n arvion mukaan edellä kuvatulla rahastojen toimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta uuden rahaston taloudelliseen asemaan eikä velanmaksukykyyn.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Helsingissä 27. päivänä kesäkuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358