Työttömyysvakuutusrahaston osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017

Tulos parani edelleen

Työttömyysvakuutusrahasto        Pörssitiedote 29.8.2017        klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tammi-kesäkuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa TVR:n verkkosivuilta osoitteesta https://tvr.fi/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/osavuosikatsaukset/

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 2 071 (2 070) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 835 (2 037) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 233 (31) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus -232 (31.12.2016: -466) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 129 (31.12.2016: 704) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 360 (31.12.2016: 1 170) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste 8,9 % kesäkuu 2017 (9,3 % kesäkuu 2016)
  • Sijoitusten tuotto 0,1 % (0,2 %)

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Työttömyysvakuutusrahaston talous on alkuvuodesta kehittynyt arvioitua myönteisempään suuntaan. Talouskasvu on tänä vuonna selvästi vahvistunut Suomessa. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu myös kahtena seuraavana vuonna, mutta tätä vuotta matalampana. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt tuntuvasti.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kesäkuussa 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesti rahaston suhdannepuskurin enimmäismäärä on nostettu määräaikaisesti nykyisestä viiden prosentin työttömyysasteen menoja vastaavasta määrästä seitsemään prosenttiin. Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ja palkansaajan vakuutusmaksu ovat saman suuruiset vuoden 2018 alusta lähtien. Tästä seuraa muutoksia TVR:n hallintoelinten kokoonpanoon vuoden 2018 alusta.

TVR on valmistautunut kansallisen tulorekisterin käyttöön ottoon vuoden 2019 alusta lukien.

Työttömyysvakuutusrahaston toimintaympäristö

Rahasto tiedotti 21.3.2017 antamallaan pörssitiedotteella parantuneista talousnäkymistä. Työttömien työnhakijoiden määrän arvioitiin vähentyvän 3-4 prosenttia ja vuosituloksen olevan 200-300 miljoonaa euroa positiivinen, kun 25.8.2016 hyväksytyssä talousarviossa oli arvioitu vuosituloksen olevan 73 miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä on vuonna 2017 sama kuin vuotta aiemmin eli neljä prosenttia palkkasummasta. Kerättyjen maksujen määrä kasvoi tarkastelukaudella neljällä prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja työttömyysturvan maksutilitysten määrä vähentyi kymmenellä prosentilla. Katsauskauden tulos on 233 miljoonaa euroa, mikä on 202 miljoonaa euroa parempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste oli kesäkuussa 2017 8,9 prosenttia, jossa on laskua 0,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 2017 46 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysvakuutusrahasto arvioi elokuussa 2017, että työttömien työnhakijoiden määrän vähentyminen jatkuu loppuvuoden 2017 aikana. TVR arvioi lisäksi, että sen tilivuoden 2017 tulos olisi runsaat 400 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi 31.12.2017 lähellä nollatasoa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat kesäkuussa 2017 valtiovallalle Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä. Yhdistymisehdotus on järjestöjen neuvottelutulos, joka käsitellään työmarkkinajärjestöjen päättävissä elimissä. Yhdistyminen tapahtuisi aikaisintaan vuoden 2019 alusta. Asiaa koskeva lakisesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2017.

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2017

Työttömyysvakuutusrahasto
Hallitus

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358