Työttömyysvakuutusrahaston tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2017

Talouden nousujohteinen vire vaikutti myös Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulokseen positiivisesti

Työttömyysvakuutusrahasto               Pörssitiedote                    30.1.2018 klo 12.00

Tiivistelmä

  • Työttömyysvakuutusmaksut 3.066 miljoonaa euroa, kasvua 3 %
  • Muut tuotot 945 miljoonaa euroa, laskua 14 %
  • Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 3.434 miljoonaa euroa, laskua 11 %
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 572 miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 106 miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1.148 miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1.042 miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 8,6 % (arvio), laskua 0,2 % -yksikköä
  • Sijoitusten tuotto 0,1 %
Tulos 2017 (ennuste)  lähde: TVR, Tilastokeskus      
Määrät %   2 016    2017 e    30.1.2018    2018 B
Työttömyysaste %   8,8     8,6     8,3  
Palkkasumman muutos %   1,2     1,8     1,5  
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat    2,87     2,41     1,91  
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät   1,15     1,60     1,90  
       
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa *      
Työttömyysvakuutusmaksut   2 976     3 066     2 975  
Muut tuotot **   1 102     945     956  
Maksutilitykset   - 3 858     - 3 434     - 3 534  
Nettovarallisuuden muutos   220     572     397  
Nettovarallisuus   - 466     106     349  
Puskurin enimmäismäärä   1 566     2 026     2 174  
*  luvut vuodelta 2017 ovat tilintarkastamattomia      
**  sosiaali- ja terveysministeriön tilitys      

 Talouden vahvistuminen näkyi työttömyyden vähentymisenä

Suomen talous kehittyi hyvin myönteisesti vuoden 2017 aikana. Keskeisten toimialojen kehitys oli pääsääntöisesti hyvä ja kokonaistuotannon kasvu oli pitkästä aikaa selvästi plusmerkkinen. Työttömyysaste aleni ja erityisesti työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi tuntuvasti. Työllisten määrä lisääntyi edelleen ja kansantalouden palkkasumma kasvoi. Suomen työttömyysaste laski virallisen tilaston mukaan 0,2 prosenttiyksikköä (8,8 % => 8,6 %).

Työttömyysetuuksien maksutilitykset selvässä laskussa

Työttömyyspäivärahojen ja muiden ansiosidonnaisen työttömyysturvan etuuksien maksutilitykset supistuivat 11 % vuonna 2017. TVR:n keräämien työttömyysvakuutusmaksujen määrä kohosi parantuneen työllisyyden ja palkkasummakehityksen ansiosta 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Työttömyysvakuutusrahaston nettovarallisuus positiivinen

TVR:n nettovarallisuuden muutos vuodelta 2017 oli 572 miljoonaa euroa.  Tämä on suurin vuotuinen ylijäämä Työttömyysvakuutusrahaston historiassa. Työttömyysvakuutusrahaston nettovarallisuus 31.12.2017 oli 106 miljoonaa euroa positiivinen, kun se oli ollut kolmena edellisenä vuonna negatiivinen.

Näkymät vuodelle 2018 myönteiset

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan vähentyvän edelleen vuoden 2018 aikana, joskin  hidastuen. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää laskettiin 0,2 prosenttiyksiköllä vuodelle 2018. TVR:n talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi selvästi positiivinen myös vuonna 2018.

Tarkempi arvio tuloskehityksestä vuodelle 2018 on mahdollista antaa viikolla 12 (maaliskuussa 2018), jolloin TVR julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2017.

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja  puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2018
Työttömyysvakuutusrahasto
Tapio Oksanen varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358