Työttömyysvakuutusrahaston entistä työntekijää epäillään laskutukseen ja tietojärjestelmään liittyvistä väärinkäytöksistä

Työttömyysvakuutusrahastossa on ilmennyt laskutukseen ja tietojärjestelmään liittyvä epäily väärinkäytöksistä. Epäillyt rikkomukset ilmenivät Työttömyysvakuutusrahaston oman valvonnan kautta. Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille. Väärinkäytöksistä epäillyn työntekijän työsuhde on päättynyt.

Epäillyillä väärinkäytöksillä ei ole ollut vaikutusta Työttömyysvakuutusrahaston toimintaan, tehtävien hoitamiseen tai taloudelliseen asemaan.

”Tapaus on erittäin valitettava ja otamme sen erittäin vakavasti. Perustehtävämme hoitamiseen tapauksella ei ole ollut vaikutusta. Asian selvittäminen on nyt käynnissä. Verkkoympäristön turvallisuuden parantamiseksi on tehty laaja-alaisia toimenpiteitä. Lisäksi tarkistamme prosessimme, jotta vastaavaa ei pääsisi jatkossa tapahtumaan”, sanoo Työttömyysvakuutusrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Tietojärjestelmään liittyvä epäilty väärinkäytös koskettaa myös Koulutusrahastoa. Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat erillisiä organisaatioita. Käytännön syistä Koulutusrahastolla ja Työttömyysvakuutusrahastolla on yhteinen palvelinympäristö ja rahastoilla on käytössään jaettuja ohjelmistolisenssejä. Koulutusrahasto hankkii ostopalveluna Työttömyysvakuutusrahastolta palvelinkapasiteetin ja palvelinympäristön ylläpidon.

Koulutusrahasto on viestinyt asiasta erikseen ja kertonut, että epäillyllä väärinkäytöksellä ei ole ollut vaikutusta Koulutusrahaston hallinnoimien etuuksien eli aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin maksatuksiin.

 

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma itsenäinen laitos, jonka päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. TVR vastaa työttömyysvakuutusmaksujen määräämisestä ja perinnästä. Rahaston palveluksessa työskentelee vakinaisesti noin 100 henkilöä.

  

Lisätietoja:

Työttömyysvakuutusrahastoon liittyvät kyselyt:

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Puhelinnumero: 040 522 3614

Sähköposti: janne.metsamaki@tvr.fi

 

Koulutusrahastoon liittyvät kyselyt:

Toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki

Puhelin: 040 700 3335

Sähköposti: katiky@koulutusrahasto.fi

Koulutusrahaston tiedote asiasta löytyy Koulutusrahaston verkkosivuilta.

 

Päivitetty 11.7.2016

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358