TVR:n kysely: Asiakkaat toivovat sähköistä asiointia ja kuukausittaisia maksuja

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) toteutti helmikuussa sähköisen kyselyn, jossa kartoitettiin asiakkaiden mielipidettä TVR:n toiminnan kehittämisestä.  Kyselyn taustalla on siirtyminen Kansalliseen tulorekisteriin, jonne työnantaja ilmoittaa palkkatiedot vuodesta 2019 lähtien. Jatkossa TVR poimii palkkatiedot tulorekisteristä.

Kyselyn mukaan TVR:n asiakkaat toivovat tulevaisuudessa sähköistä asiointia ja kuukausittaisia maksuja.

Maksut toteutuneen palkanmaksun mukaan useamman kerran vuodessa

Vastaajista noin 55 prosenttia on sitä mieltä, että tulevaisuudessa paras vaihtoehto työttömyysvakuutusmaksujen hoitamiseen olisi kuukausittain. Hieman yli 20 prosenttia vastaajista kannattaa neljännesvuosittaista maksua toteutuneen palkanmaksun mukaan. Myös nykyisen kaltainen arvioon perustuva ennakkomaksu 3–5 erässä ja tasaus toteutuneiden palkkojen mukaan vuoden päätyttyä sai kannatusta hieman yli viidennekseltä vastaajista.

Kuukausittaista maksumenettelyä suositaan erityisesti tilitoimistoissa (64 prosenttia) ja keskisuurissa yrityksissä (57 prosenttia).

Kuukausimenettelyssä suurien työnantajien on huomioitava maksuprosentin mahdollinen nouseminen.  Suurista työnantajista ja niitä edustavista tilitoimistoista noin 50 prosenttia on sitä mieltä, että maksuprosentin nouseminen kesken vuoden ei aiheuta ongelmia. Kolmasosa vastaajista kokee, että maksuprosentin nousu kesken vuoden aiheuttaa kirjapitoon korjaustarpeita loppuvuodesta ja 11 prosenttia ajattelee sen hankaloittavan budjetoimista.


Kuva: Vuoden 2019 alusta työnantaja ilmoittaa palkkatiedot Tulorekisteriin. 
Mikä on sinulle sopivin tapa hoitaa työttömyysvakuutusmaksut?


Toiveissa sujuva maksaminen ja asiointi verkossa

Noin 59 prosenttia vastanneista maksaisi työttömyysvakuutusmaksut mieluiten verkkolaskulla tai e-laskulla.

Vastaajat toivovat, että TVR panostaisi sähköisen asioinnin helppouteen ja monipuolisuuteen, unohtamatta kuitenkaan henkilökohtaista asiakaspalvelua puhelimitse. Vastaajat arvostavat myös sitä, että he voivat valita sopivan maksutavan ja että tieto löytyy verkkosivuilta helposti.

TVR:n verkkopalvelusta tulisi löytyä jatkossa erityisesti palkkasummatiedot, maksutiedot sekä vuosikoosteet ja päätökset. Pienempi määrä vastaajista toivoi myös mahdollisuutta tulostaa maksutodistus verkkopalvelusta, laskuria työttömyysvakuutusmaksujen arvioimiseen sekä mahdollisuutta viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Kysely toteutettiin helmikuun aikana ja siihen saatiin yhteensä 458 vastausta. Suurimmat vastaajaryhmät olivat työnantajat ja tilitoimiston edustajat. Vastauksia saatiin myös muun muassa palkanlaskijoilta, kirjanpitäjiltä, kotitaloustyönantajilta sekä taloushallinnon ammattilaisilta.

 

Päivitetty 4.5.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358