Kolmansien maiden kausityöntekijöistä ei työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta 1.1.2018 alkaen

Kolmansista maista tulevat kausityöntekijät, joihin sovelletaan kausityölakia, eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piirissä vuoden 2018 alusta lukien. Aikaisempien vakuutusvuosien osalta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee myös kausityöntekijöitä.

Uusi kausityölaki (Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten) tulee voimaan 1.1.2018. Laki koskee kolmansista maista tulevia kausityöntekijöitä. Kolmannen maan kansalaisia ovat muut kuin Euroopan unionin kansalaiset ja unionin kansalaisiin rinnastettavat Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset.

Kausityöntekijä oleskelee maassa laillisesti tai tilapäisesti työntekotarkoituksessa. Kausityöntekijä ei asu vakinaisesti Suomessa, vaan hän käy Suomessa töissä kausittain kerran tai toistuvasti useampina vuosina peräkkäin.

Kausityölaki koskee vain työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työnteon tulee perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kolmannen maan kansalaisen ja Suomeen sijoittuneen työnantajan välillä.

Lisätietoa kausityölaista ja sen soveltamisesta saat Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Päivitetty 6.4.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358