Muutos kustannusten korvauksia koskevaan soveltamiskäytäntöön

TVR muuttaa kustannusten korvaamiseen liittyvää soveltamiskäytäntöänsä 1.1.2018 alkaen.

Ennen vuotta 2018 työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkaan on luettu mukaan veronalaiset kustannusten korvaukset.

Jatkossa kustannusten korvauksia ei lueta työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • kustannusten korvaukset perustuvat työehtosopimukseen,
  • korvaukset maksetaan Verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmin perustein, ja
  • korvaukset eivät ole suurempia kuin verovapaiden suoritusten enimmäismäärä.

Työehtosopimuksen perusteella kustannusten korvauksia voidaan maksaa myös lievemmin perustein kuin mitä verohallituksen kustannuspäätöksessä on säädetty verovapaaksi. Tällaisia suorituksia ei lueta mukaan maksuvelvollisuuden alaiseen palkkasummaan, vaikka ne verotuksessa katsotaan rahapalkan määrään lisättäväksi veronalaiseksi tuloksi.

Työnantaja voi siis maksaa työntekijälle työehtosopimuksen perusteella päivärahaa 7 päivältä, joista 2 päivältä maksettava päiväraha on veronalaista tuloa. Päivärahat eivät ylitä verohallituksen vahvistamia verovapaita määriä. Koska kustannusten korvauksesta on sovittu työehtosopimuksessa ja koska kustannusten korvaukset eivät ylitä verovapaiden kustannusten korvausten määriä, päivärahat eivät ole miltään osin työttömyysvakuutusmaksun alaisia.

Uutta soveltamiskäytäntöä sovelletaan vakuutusvuodesta 2018 alkaen. Vuosina 2014 - 2017 maksetut kustannusten korvaukset kuuluvat maksuvelvollisuuden piiriin siltä osin, kun ne ovat veronalaisia.

Muutos helpottaa ilmoittamista myös vuonna 2019 käyttöön otettavan tulorekisterin näkökulmasta, sillä uusi soveltamiskäytäntö on yhtenäinen työeläke- sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen soveltamiskäytännön kanssa.

Lue lisää

Mitä palkkaa maksuvelvollisuus koskee?

Päivitetty 28.2.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358