Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain tulotietojärjestelmästä eli tulorekisteristä, joka otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten. TVR on yksi tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen käyttäjä vuoden 2019 alusta.

Palkkatietojen ilmoittaminen yhdenmukaistuu

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen. Nykyisin työnantajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa. Jatkossa työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Palkkatietojen ilmoittaminen on jatkossa myös ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa.

Ilmoittaminen on mahdollista automatisoida teknisen rajapinnan avulla. Palkkahallinnon järjestelmään syötetty tieto voidaan siirtää teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin automaattisesti, joten manuaaliset työvaiheet vähenevät nykyisestä.

Tulorekisterin toteutus etenee suunnitellussa aikataulussa

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). Vuoden 2020 alusta mukaan tulevat mm. Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työsuojeluviranomaiset, kunnat ja työttömyyskassat. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot.

Tulorekisterin myötä työttömyysvakuutusmaksut voidaan periä ajantasaisesti

Tulorekisterin myötä TVR:lle tulee mahdollisuus periä työttömyysvakuutusmaksut todellisesti maksettujen palkkojen mukaisesti. Työttömyysvakuutusmaksujen periminen tulorekisterin tietojen perusteella vähentää palkanmaksajien hallinnollista taakkaa. Muutokset edellyttävät lainmuutosta, jota valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla kolmikantaisesti.

Lue lisää, miten tulorekisteri vaikuttaa TVR:n toimintaan ja palveluun

Päivitetty 18.1.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358