Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät - uusi Työllisyysrahasto aloittaa 1.1.2019

Tasavallan presidentti on 27.6.2018 vahvistanut lakimuutokset Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhdistämiseksi. Yhdistymisen myötä syntyy Työllisyysrahasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Työllisyysrahasto ottaa hoitaakseen sekä Koulutusrahaston että Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät.

– Rahastojen yhdistyminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa merkittäviä suomalaisen sosiaaliturvan tehtäviä. Työttömyysvakuutusmaksuja maksavat sekä palkansaajat että työnantajat, ja työttömyysturvan ansiopäivärahaa maksettiin vuona 2017 yhteensä lähes 300 000 henkilölle. Työnantaja-asiakkaita meillä on vuosittain noin 170 000. Aikuiskoulutusetuuksia saa vuosittain lähes 50 000 henkilöä, joista noin puolet saa aikuiskoulutustukea ja puolet kertakorvauksena myönnettävän ammattitutkintostipendin. Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa myös jatkossa, rahastojen toimitusjohtaja Janne Metsämäki toteaa.

Yhdistymisellä ei ole vaikutusta rahoitukseen, rahoitusasemaan eikä maksukykyyn. Juridisesti yhdistyminen toteutetaan sulauttamalla Koulutusrahasto Työttömyysvakuutusrahastoon, jolloin vastuut ja velvoitteet siirtyvät tulevalle Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahaston Y-tunnuksena säilyy Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus.

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät viime vuonna esityksen valtiovallalle rahastojen yhdistämisestä. Yhdistymiseen liittyvät käytännön valmistelutyöt on käynnistetty siten, että 1.1.2019 rahastojen lakisääteiset tehtävät hoituvat mahdollisimman sujuvasti uuden Työllisyysrahaston toimesta. Yhdistymisen tavoitteena on tarjota tehokasta ja entistä korkealaatuisempaa palvelua kaikille rahastojen asiakkaille sekä parantaa rahaston kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Uuden Työllisyysrahaston syntyminen ei muuta työnantajien velvoitteita, mutta vuoden vaihteessa käyttöönotettava tulorekisteri tulee vaikuttamaan työnantajien työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteiden hoitoon. Kansallisen tulorekisterin tuomista asiakasvaikutuksista tiedotamme erikseen asiakkaitamme ja sidosryhmiämme.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki, janne.metsamaki@tvr.fi, puh. 040 522 3614

Päivitetty 27.6.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358