Vastaukset kansallisesta hankintailmoituksesta uuden rahaston verkkosivujen toteutuksesta esitettyihin kysymyksiin

Työttömyysvakuutusrahasto on julkaissut kansallisen hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa uuden rahaston verkkosivun toteutuksesta 17.4.2018. Hankinta tehdään Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhteishankintana. Hankintayksikkö on Työttömyysvakuutusrahasto, joka toimii kilpailutuksen toteuttajana. 

Tarjoukset kyseiseen ilmoitukseen tulee tehdä 14.5.2018 klo 14.00 mennessä ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja koskevia kyselyjä otetiin vastaan 24.4.2018 klo 12 asti. Ilmoituksesta kysytyt lisätiedot on esitetty vastauksineen alla.

Siirry lukemaan ilmoitus Hilmaan


Kysymykset ja vastaukset

 • Asennetaanko uusi sivusto samaan Episerver instanssiin jossa pyörii jo nykyinen sivusto tuotantokäytössä?
  • Uusi Episerver-sivusto asennetaan uudelle palvelimelle.

 • Mikä on käyttöpalveluympäristö, johon Episerver asennetaan.
  • Episerver-asennus tehdään rahaston omaan konesaliin, jossa käytössä ovat virtualisoidut Windows Server -palvelimet.

 • Kuinka monelle koneelle Episerver lisenssit on olemassa? Ovatko tuotanto- ja testiympäristöt kahdennettu? Onko editoreille oma palvelin?
  • Ympäristöjä on kaksi, testi- ja tuotanto. Näitä ympäristöjä ei ole kahdennettu. Editoreille ei ole omaa palvelinta.

 • Onko olemassa olevia lisenssejä ulkoiseen hakutuotteeseen, kuten esim. Episerver Findiin?
  • Ulkoiseen hakutuotteeseen ei ole olemassa lisenssejä.

 • Millaiset ovat verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset palvelun päällä olon suhteen?
  • Käyttöastevaatimus on vuositasolla 98,5% ja yhtäjaksoisesti käyttökatkon pituus saa olla enintään kuusi tuntia.
 • Onko olemassa olevia lisenssejä tuotteisiin, joilla on mahdollista seurata palvelun ja palvelinympäristön toimintaa?
  • Lisenssejä palvelun ja palvelinympäristön seurantatuotteisiin ei ole.

 • Mainitaan, että kaikki hyväksymistestauksessa löydetyt virheet on korjattava ennen hyväksymistä ja että toimitus voidaan ottaa tuotantokäyttöön, vaikka toimitusta ei olisi hyväksytty. Tämä on vastoin IT2015 sopimusehtoja ja sen erityisehtoja. Tavallisesti pienet virheet eivät estä hyväksymistä ja kyseiset virheet korjattaisiin takuun puitteissa. Lisäksi tuotantokäyttöä ei pitäisi voida lopullisesti aloittaa ellei järjestelmää ole hyväksytty.
  • Pienet virheet eivät estä hyväksymistä, vaan niiden korjaamisesta takuutyönä ja korjaustöiden aikataulusta voidaan sopia hyväksyntäkatselmoinnissa. Projektin aikataulukriittisyyden vuoksi voidaan kuitenkin joutua siihen tilanteeseen, että verkkosivuston viestinnälliset perussivut on välttämätöntä julkaista tammikuussa 2019, vaikka mahdollisten viivästysten vuoksi toimituksesta puuttuisi olennaisia osia tai ominaisuuksia. Tällaisessa tapauksessa julkaistua järjestelmäkokonaisuutta ei voida katsoa hyväksytyksi.
 • Voitteko tarkentaa minkälaista projektidokumentaatiota toivotte?
  • Yhdessä sovitun projektimallin mukaisesti määritelty dokumentaatio, sisältäen vähintään projektisuunnitelman, riskienhallinta, etenemisen seuranta ja muutoshallinta, loppuraportti. Projektidokumentaationa tulee syntyä vähintään määrittelyn tarkennus, projektisuunnitelma (sisältäen riskienhallintasuunnitelman), projektin seuranta- ja muutoshallintaraportit sekä loppuraportti.

 • Minkälainen ydintiimi TVRltä osallistuu projektiin?
  • Projektin suunnitteluvaiheeseen osallistuu molempien rahastojen viestinnän asiantuntijoita, IT-tuoteomistaja sekä asiantuntijoita IT-palvelutuotannosta, yhteensä noin 10 henkilöä. Projektin päätöksenteko tapahtuu pienemmässä ryhmässä.

 • Toivotteko projektin läpivienniksi perinteistä projektimallia vai ketterämpää lähestymistapaa?
  • Projektiin tulee sisältyä suunnitteluvaihe, jossa verkkosivuston määrittelyt ja käyttöliittymäsuunnitelmat tarkennetaan asiakkaan kanssa hyväksytylle tasolle. Toteutusvaiheen läpivientiin tarjoaja voi ehdottaa omiin työskentelytapoihinsa soveltuvaa mallia (esim. ketterän kehittämisen menetelmiä hyödyntäen), kunhan projektin vetovastuu on selkeästi toimittajalla eikä projektimalli edellytä asiakkaan puolelta erityistä menetelmäosaamista.

 • Onko järjestelmässä muita integraatiotarpeita kuin listattuna vaatimusmäärittelyn kohdassa 6.5
  • Järjestelmässä ei ole muita integraatiotarpeita kuin vaatimusmäärittelyn kohdassa 6.5 mainitut tarpeet.

Päivitetty 27.4.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358