Hallituksen jäsenet

Vesa Rantahalvari

Hallituksen puheenjohtaja

Hallintotieteiden maisteri (HTM), s. 1967

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2001–
Kela, hallituksen jäsen 2016–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2015–
Työsuojelurahasto, valtuuston jäsen 2013–
Tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan jäsen 2013–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–
Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunta, jäsen 2001–
Tapaturmavakuutuskeskus (ent. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto), hallituksen jäsen 2001–

Aiemmat toimet:

Asiamies, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 1996–2000
Suunnittelija, Työministeriö 1993–1995

Aiemmat luottamustehtävät:

Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2005–2010

Saana Siekkinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), s. 1972

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Työelämäasioiden johtaja, SAK 2015–
Koulutusrahasto, hallituksen varajäsen 2016
Työturvallisuuskeskus, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2012–
Kansallisen tulorekisterihankkeen neuvotteluryhmä 2015–
Kela, hallituksen jäsen 2016
Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2016
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry, hallituksen puheenjohtaja 2016

Aiemmat toimet:

Kehittämisjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto 2013–2014
Kehittämisjohtaja, SAK 2011–2013
Koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö, SAK 2009–2011


Aiemmat luottamustehtävät:

Varma, hallintoneuvoston jäsen 2012–2016
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–2013, 2015
Koulutusrahasto, hallituksen puheenjohtaja 2013
Koulutusrahasto, hallituksen varapuheenjohtaja 2012
Työturvallisuuskeskus, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015
Elinikäisen oppimisen neuvosto, puheenjohtaja 2012–2015

Sture Fjäder

Kauppatieteiden maisteri (KTM), s. 1958

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Puheenjohtaja, Akava 2011–
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän jäsen 2016–
Suomalaisen Työn Liitto, johtokunnan jäsen 2015–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2011–

ETUC hallituksen jäsen 2011–
Sisäministeriö, Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta -ohjausryhmän jäsen 1.8.2016–31.5.2017


Aiemmat toimet:

Suomen Ekonomiliitto, mm. edunvalvontajohtaja 1989–2011
Järjestösihteeri, Finlands Svenska Lärarförbund 1987–1989
Ruotsalainen kansapuolue, mm. koulutus- ja kunnallisasiamies 1981–1987
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja, Ruotsalainen kansanpuolue, nuorisojärjestö 1980–1981


Aiemmat luottamustehtävät:

Ylemmät toimihenkilöt YTN, puheenjohtaja 20072010, varapuheenjohtaja 2005–2007 ja 2010-2011

Jyrki Hollmén

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), s. 1974

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtaja, Kemianteollisuus ry. 2016
Tapaturmavakuutuskeskuksen hallituksen jäsen 2017
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen 2015
Työttömyysturvalautakunnan jäsen 2005
Työsuojelurahaston valtuuston jäsen 2005
AEL:n hallituksen jäsen 2014

Aiemmat toimet:

PK-johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)  20142016

Aiemmat luottamustehtävät:

TTK:n hallituksen jäsen 20072014
Koulutusrahaston hallituksen jäsen 20132014
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituksen jäsen 20092012

Eeva-Liisa Inkeroinen

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), s. 1963

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry 2016–
Johtaja, Teknologiateollisuus ry 2012–2015
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2014–
Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, valtuuskunnan jäsen 2013–2017
Työeläkevakuutusyhtiö ELO, hallituksen puheenjohtaja 2017


Aiemmat toimet:

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työmarkkinat 2008–2012
Apulaisjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työmarkkinat 2004–2008
Toimitusjohtajan varamies, Palvelutyönantajat ry 1997–2004


Aiemmat luottamustehtävät:

Työeläkevakuutusyhtiö ELO, hallituksen jäsen 20142016
E
linkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja 2007–2013
Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, valtuuskunnan varajäsen 2001–2007
LähiTapiola Eläkeyhtiö (aik. Eläke–Tapiola), hallituksen varajäsen 2013

 

Markku Jalonen

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), s. 1960

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Työmarkkinajohtaja, Kuntatyönantajat 2007–
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2017–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2007–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2007–


Aiemmat toimet:

Apulaisjohtaja, Kuntatyönantajat 2006–2007
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, puheenjohtaja 2001–2006


Aiemmat luottamustehtävät:

Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2014–2016
Vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2001–2005

Antti Palola

Merikapteeni, s. 1959

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Puheenjohtaja, STTK ry 2013–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Eläketurvakeskus, edustajiston jäsen 2014–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2014–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2006–


Aiemmat toimet:

Puheenjohtaja, Palkansaajajärjestö Pardia 2005–2013
Varatoiminnanjohtaja, Suomen Laivanpäällystöliitto 1998–2005
Rehtori ja koulutusohjelman johtaja, Åbo Navigationsinstitut / Yrkeshögskolan Sydväst 1996–1998


Aiemmat luottamustehtävät:

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, hallituksen jäsen 2005–2013
Eläketurvakeskus, edustajiston varajäsen 2008–2013

Jorma Palola

Oikeustieteen lisensiaatti (OTL), s. 1954

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2010–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2014–
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–
Työsuojelurahasto, valtuuston varajäsen 2010–
AVAINTA ry, hallituksen varajäsen 2010–

Aiemmat toimet:

Kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2004
Neuvotteleva virkamies, Opetusministeriö 2003–2004
Pysyvä edustaja, Kuntaliiton Brysselin toimisto 1998–2003


Aiemmat luottamustehtävät:

Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–2016
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2010–2014
CEEP, johtokunnan jäsen 2009–2012

Vuokko Piekkala

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), s. 1963

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos 2013–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2014–


Aiemmat toimet:

Neuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos / Suomen Kuntaliitto 2004–2013
Lakimies, Kunnallinen työmarkkinalaitos / Suomen Kuntaliitto 1999–2003


Aiemmat luottamustehtävät:

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, varajäsen 2007–2011
Koulutusrahasto, hallituksen varajäsen 2004–2009

Veli-Matti Rekola

Agronomi, s. 1956

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Toimitusjohtaja, Maaseudun Työnantajaliitto MTA 2000–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2001–
As. Oy Simonlinna, hallituksen jäsen 2015–
Työsuojelurahasto, valtuuston varajäsen 2015–2017


Aiemmat luottamustehtävät:

Työsuojelurahasto, valtuuston varajäsen 2000–2014
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera, hallituksen jäsen 2003–2010
Eläketurvakeskus, edustajiston jäsen 2000–2007
LEL Työeläkekassa, hallituksen jäsen 2000–2002

Penna Urrila

Valtiotieteiden maisteri (VTM), s. 1976

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto 2010–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, varajäsen 2017–
Tilastokeskuksen neuvottelukunta, jäsen 2015–
Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö, asiamies 2007–
Touko Voutilaisen koulusäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2014–
Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2011–
Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion muistosäätiö, hallituksen jäsen 2007–

Aikaisemmat toimet: 

Vastaava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto 2005–2010
Talouspoliittinen asiamies, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto 2002–2004

Aikaisemmat luottamustehtävät:

LähiTapiola Eläkeyhtiö (Eläke-Tapiola), hallituksen jäsen 2010–2013

Pirjo Väänänen

Sosionomi Ylempi AMK, s.1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK 2012–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2017–
Vates säätiö, hallituksen jäsen 2014–
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, jäsen 2010–
Ilmarinen, eläkeasiain neuvottelukunta 2012–

Aiemmat toimet:
Erityisavustaja, tasavallan presidentin kanslia 2009–2010
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK 2006–2008, 2011
Sosiaalisihteeri, Rakennusliitto ry 2000–2005
Puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry 1998–2000

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011
Ryhmähenkivakuutusasian neuvottelukunta, jäsen 2007–2008, 2010–2011
Tapaturma-asian korvauslautakunta, jäsen 2008, 2010–2011
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2006–2007

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358