Hallituksen jäsenet

Saana Siekkinen

Hallituksen puheenjohtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), s. 1972

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Hankepäällikkö, SAK 2018
Koulutusrahasto, hallituksen varajäsen 2016–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Kela, hallituksen jäsen 2016–
Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2016–
Varma, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2017-
Työsuojelurahasto, valtuuston jäsen 2018–
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2017–

Aiemmat toimet:

Johtaja, SAK 2015-2017
Kehittämisjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto 2013–2014
Kehittämisjohtaja, SAK 2011–2013
Koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö, SAK 2009–2011


Aiemmat luottamustehtävät:

Työturvallisuuskeskus, hallituksen puheenjohtaja 2015–2017
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2012–2017
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2017
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–2013, 2015
Koulutusrahasto, hallituksen puheenjohtaja 2013
Koulutusrahasto, hallituksen varapuheenjohtaja 2012
Työturvallisuuskeskus, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015
Elinikäisen oppimisen neuvosto, puheenjohtaja 2012–2015

Vesa Rantahalvari

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallintotieteiden maisteri (HTM), s. 1967

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2001–
Kela, hallituksen jäsen 2016–
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Työsuojelurahasto, valtuuston jäsen 2013–
Tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan jäsen 2013–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–
Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunta, jäsen 2001–
Tapaturmavakuutuskeskus (ent. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto), hallituksen jäsen 2001–

Aiemmat toimet:

Asiamies, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 1996–2000
Suunnittelija, Työministeriö 1993–1995

Aiemmat luottamustehtävät:

Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2005–2010
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2015–2017

Sture Fjäder

Kauppatieteiden maisteri (KTM), s. 1958

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Puheenjohtaja, Akava 2011–
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän jäsen 2016–
Suomalaisen Työn Liitto, johtokunnan jäsen 2015–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2011–

ETUC hallituksen jäsen 2011–
Sisäministeriö, Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta -ohjausryhmän jäsen 1.8.2016–31.5.2017


Aiemmat toimet:

Suomen Ekonomiliitto, mm. edunvalvontajohtaja 1989–2011
Järjestösihteeri, Finlands Svenska Lärarförbund 1987–1989
Ruotsalainen kansapuolue, mm. koulutus- ja kunnallisasiamies 1981–1987
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja, Ruotsalainen kansanpuolue, nuorisojärjestö 1980–1981


Aiemmat luottamustehtävät:

Ylemmät toimihenkilöt YTN, puheenjohtaja 20072010, varapuheenjohtaja 2005–2007 ja 2010-2011

Riikka Heikinheimo

Filosofian tohtori (FT), s. 1963

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2015–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Koulutusrahaston hallituksen puheenjohtaja 2016 ja 2018
Koulutusrahaston hallituksen varapuheenjohtaja 2017
Opetushallituksen johtokunta, varajäsen 2015–
Työvoima-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto 2015–2017, 2018–2020
AEL hallintoneuvoston jäsen 2017–
ATK instituutin hallintoneuvoston jäsen 2017–
Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) jäsen 2014–

Aiemmat toimet:

Suomen Akatemia, johtaja (2014–2015)
Innovaatiorahoituskeskus Tekes, johtaja (2006–2014)

Aiemmat luottamustehtävät:

Lääketieteen säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2013–2017
Arktisen alueen neuvottelukunnan asiantuntijajäsen 2014
International Board of Directors (ARIA), Alberta, Kanada 2009–2015
Expert Group on European Forum of Forward Looking Activities (EFFLA/RISE) asiantuntijajäsen 2011–2015
Kansallisen innovaatiostrategiaryhmän jäsen 2008

Minna Helle

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), s. 1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus 2018–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Työsuhdejuristit Oy, hallituksen jäsen 1.7.2018 – 
Maanpuolustuskurssiyhdistys, hallituksen jäsen 2017–

Aiemmat toimet:

Valtakunnansovittelija 2015–2018
Edunvalvontajohtaja, STTK 2013–2014
Johtaja, TELA 2011–2013
Edunvalvontajohtaja, Akava 2009–2011
Johtaja, Tehy 2006–2009
Lakimies, Akava 2000–2006
Työehtoasiamies, Suomen Journalistiliitto 1997–1999

Aiemmat luottamustehtävät:

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, puheenjohtaja 2015-2017
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, jaoston puheenjohtaja 1-5/2018
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2013-2015
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2014
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2013-2014 ja 2009-2011

Jyrki Hollmén

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), s. 1974

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtaja, Kemianteollisuus ry. 2016
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen 2018–
Tapaturmavakuutuskeskuksen hallituksen jäsen 2017
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen 2015
Työsuojelurahaston valtuuston jäsen 2005–
AEL:n hallituksen jäsen 2014–

Aiemmat toimet:

PK-johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)  20142016

Aiemmat luottamustehtävät:

Työttömyysturvalautakunnan jäsen 2005–2017
TTK:n hallituksen jäsen 2007–2014
Koulutusrahaston hallituksen jäsen 2013–2014
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituksen jäsen 2009–2012

Markku Jalonen

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), s. 1960

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Työmarkkinajohtaja, Kuntatyönantajat 2007–
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2017–
FCG Talent Oy hallituksen jäsen 2017–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2007–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2007–
Arvonimilautakunnan jäsen 2011– , varapuheenjohtaja 2017–


Aiemmat toimet:

Apulaisjohtaja, Kuntatyönantajat 2006–2007
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, puheenjohtaja 2001–2006


Aiemmat luottamustehtävät:

Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2014–2016
Vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2001–2005

Ilkka Kaukoranta

Valtiotieteiden maisteri (VTM), s. 1986

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Pääekonomisti, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 2017– 
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Palkansaajien tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen, 2017–
Työttömyyskassojen tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja, 2015–
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusasiain neuvottelukunnan varajäsen, 2014–

Aiemmat toimet:

Ekonomisti, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 2010–2017

Aiemmat luottamustehtävät:

Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusasiain neuvottelukunta, 2010–2017
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, 2016–2017
Tapaturma-asiain korvauslautakunta, 2016–2017
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, 2015
Tapaturma-asiain korvauslautakunta, 2012–2014
Vakuutuskuntoutuksen neuvottelukunta, 2013–2015
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, 2011–2015

Ida Mielityinen

Valtiotieteiden maisteri (VTM), s. 1973

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtava asiantuntija, Akava 2018–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Koulutusrahaston hallituksen jäsen 2011– 


Aiemmat toimet:

Asiantuntija, Akava 2010–2017

Katarina Murto

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), Varatuomari (VT), TanssitM, s. 1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtaja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2015– 
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018–
Ilmarisen hallituksen, vaalivaliokunnan ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen 2015–
Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen 2015–

Aiemmat toimet:

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, työehtoasioiden päällikkö 2011–2015
Teatteri-Mediatyöntekijät ry, lakimies 2007–2011
Helsingin käräjäoikeus, notaari 2009–2010
Teatterikorkeakoulu, lehtori 2001–2004

Antti Palola

Merikapteeni, s. 1959

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Puheenjohtaja, STTK ry 2013–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Eläketurvakeskus, edustajiston jäsen 2014–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2014–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2006–


Aiemmat toimet:

Puheenjohtaja, Palkansaajajärjestö Pardia 2005–2013
Varatoiminnanjohtaja, Suomen Laivanpäällystöliitto 1998–2005
Rehtori ja koulutusohjelman johtaja, Åbo Navigationsinstitut / Yrkeshögskolan Sydväst 1996–1998


Aiemmat luottamustehtävät:

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, hallituksen jäsen 2005–2013
Eläketurvakeskus, edustajiston varajäsen 2008–2013

Jorma Palola

Oikeustieteen lisensiaatti (OTL), s. 1954

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2010–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2014–
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–2016, varajäsen 2017–
Työsuojelurahasto, valtuuston varajäsen 2010–
AVAINTA ry, hallituksen varajäsen 2010–

Aiemmat toimet:

Kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2004
Neuvotteleva virkamies, Opetusministeriö 2003–2004
Pysyvä edustaja, Kuntaliiton Brysselin toimisto 1998–2003


Aiemmat luottamustehtävät:

Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–2016
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2010–2014
CEEP, johtokunnan jäsen 2009–2012

Penna Urrila

Valtiotieteiden maisteri (VTM), s. 1976

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:

Johtava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto 2010–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, varajäsen 2017–
Tilastokeskuksen neuvottelukunta, jäsen 2015–
Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö, asiamies 2007–
Touko Voutilaisen koulusäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2014–
Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2011–
Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion muistosäätiö, hallituksen jäsen 2007–

Aiemmat toimet: 

Vastaava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto 2005–2010
Talouspoliittinen asiamies, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto 2002–2004

Aikaisemmat luottamustehtävät:

LähiTapiola Eläkeyhtiö (Eläke-Tapiola), hallituksen jäsen 2010–2013

Pirjo Väänänen

Sosionomi Ylempi AMK, s.1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK 2018– 
Ryhmähenkivakuutusasian neuvottelukunta, jäsen 2018–
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2017–
Vates säätiö, hallituksen jäsen 2014–2017
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, jäsen 2010–2017
Ilmarinen, eläkeasiain neuvottelukunta 2012–

Aiemmat toimet:
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK 2012–2017
Erityisavustaja, tasavallan presidentin kanslia 2009–2010
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK 2006–2008, 2011
Sosiaalisihteeri, Rakennusliitto ry 2000–2005
Puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry 1998–2000

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, jäsen 2010–2017
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011
Ryhmähenkivakuutusasian neuvottelukunta, jäsen 2007–2008, 2010–2011
Tapaturma-asian korvauslautakunta, jäsen 2008, 2010–2011
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2006–2007

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358