Historiaa lyhyesti

Työttömyysvakuutusrahaston eli TVR:n historia alkaa vuodesta 1960, tarkemmin sanottuna 1.7.1960. Silloin työttömyyskassalakiin tehty muutos johti siihen, että työnantajat alkoivat maksaa työttömyysvakuutusmaksua vuodesta 1961 alkaen ja TVR:n edeltäjä, Työttömyyskassojen keskuskassa perustettiin.

Keskuskassan tehtävänä oli tukea työttömyyskassoja sosiaaliministeriön ohjauksessa ja valvonnassa. Työttömyyskassoja oli tuolloin reilut 20 ja niissä jäseniä runsaat 200 000. Nykyään työttömyyskassoja on yhteensä 30, joista 28 palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa ja niissä yhteensä noin 2 miljoonaa jäsentä.

Tehtävät lisääntyvät 1970-luvulla

Keskuskassan hallinto koostui yksityisen sektorin työnantajajärjestöjen edustajista. Kunta-alan työnantajajärjestö tuli mukaan hallintoon vuonna 1992.

1960–1970-lukujen taitteessa Keskuskassa sai hoidettavakseen uusia rahoitettavia etuuksia. Nämä olivat

  • työeläkelisä työttömän eläketurvan rahoittamiseen
  • eroraha ja
  • palkkaturva.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa alettiin maksaa vuoden 1985 alusta alkaen. Vuonna 1990 työttömyys aleni noin 3,6 prosenttiin ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu oli vain 0,6 % palkkasummasta.

Lama iskee

Kohta vuosikymmenen alun jälkeen Suomi ajautui kuitenkin lamaan, ja vuonna 1994 työttömyysaste nousi jo 18 prosenttiin. Tämän seurauksena työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousi kymmenkertaiseksi 0,6 prosentista 6,3 prosenttiin.

Keskuskassan rahoituspohja uhkasi murtua. Keskuskassa velkaantui nopeasti, ja valtio takasi sen yli 3 miljardin markan lainat. Myös työttömyyskassojen jäsenmaksut nousivat.

Rahoituspohjaa vahvistetaan

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1993. Aluksi se oli 0,2 % palkasta, seuraavana vuonna jo 1,87 %. Vuonna 1993 otettiin käyttöön myös työnantajamaksun porrastus palkkasumman perusteella. Yrityksen osaomistajille työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus säädettiin vuonna 1995.

1990-luvun lopussa tehtiin myös muita uudistuksia. Keskuskassan tilalle perustettiin TVR. TVR:n perustamisen yhteydessä palkansaajajärjestöt saivat edustuksen TVR:n hallintoelimiin. Lisäksi valtion ja Keskuskassan rahoitusosuuksien vakiinnuttaminen koettiin tarpeelliseksi, joten päätettiin, että valtio vastaa perusturvasta, mutta ei lomautus- tai lisäpäivärahoista. Suomen EMU-jäsenyyden yhteydessä päätettiin perustaa suhdannepuskurit sekä työeläkejärjestelmään että työttömyysvakuutukseen.

TVR perustetaan

Keskuskassan korvaava TVR perustettiin 1.9.1998 lailla työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998. Sen mukaan valtioneuvosto nimittää TVR:n hallintoneuvoston 18 jäsentä työmarkkinajärjestöjen esityksestä. TVR:n hallituksessa on 12 jäsentä, joista 8 työnantajapuolelta ja 4 palkansaajapuolelta. Hallituksen puheenjohtaja vaihtuu vuosittain työnantaja- ja palkansaajapuolen kesken.

TVR:n toiminta käynnistyi 1.1.1999, ja sen ensimmäinen päätoiminen työntekijä aloitti 1.1.2000. TVR sai 1.1.2001 päätoimisen toimitusjohtajan, joka toimi tämän ohella myös Koulutusrahaston toimitusjohtajana 1.8.2005–18.1.2015. Aluksi TVR:n tehtävät olivat samat kuin edeltäjänsäkin, mutta pian TVR:lle uskottiin myös uusia tehtäviä.

Murrosvuosi 2001 – uusia tehtäviä

Työttömyysvakuutusmaksun perinnän toimeenpanon ohjaus, kehittäminen ja valvonta uskottiin TVR:lle 1.3.2001 alkaen. Tätä tehtävää TVR hoiti aina 31.12.2012 saakka. Mukana olivat 15 tapaturmavakuutuslaitosta ja kaikki työnantajat. Vuonna 2001 TVR sai hoitaakseen myös seuraavat tehtävät:

  • työttömyyskassojen ennakoista päättäminen ja valtionosuuksien hoito sekä rahoituksen riittävyyden seuranta
  • työsopimuslain 12:3:n mukaiset tehtävät, joiden mukaan TVR:ää on kuultava työsuhteen päättämistä koskevien riita-asioiden käsittelyssä.

Lisää uusia tehtäviä

Vuoden 2005 heinäkuussa TVR otti kokonaan hoitaakseen muutosturvan rahoituksen. Tätä etuutta työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömille.

Vuoden 2006 kesäkuussa käyttöön otettu työttömyysvakuutusrekisteri helpotti työttömyysvakuutusmaksun perinnän toimeenpanon valvontaa ja muodosti perustan työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun määräämiselle. Samalla TVR sai oikeuden tietojen saamiseen vakuutuslaitoksilta, työnantajilta ja verottajalta.

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun toimeenpanon TVR aloitti 1.1.2009.

Viimeisin suuri TVR:lle uskottu tehtävä on työttömyysvakuutusmaksun perintä, joka siirtyi tapaturmavakuutuslaitoksilta TVR:n hoidettavaksi vuodesta 2013 alkaen.

TVR:lle uskottujen tehtävien lisääntymisen myötä myös TVR:n henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2016 alussa TVR:ssä työskenteli noin 100 toimihenkilöä.

Päivitetty 10.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358