TVR:n nettovarallisuus ja suhdannepuskuri

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n mukaan Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahaston tuottojen ja menojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, jonka enimmäismäärä on viiden prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaava vuotuisten menojen määrä. Suhdannepuskurissa voi olla syvässä suhdannetaantumassa alijäämää samaa työttömyysastetta vastaava menojen määrä. Puskurin enimmäismäärä lasketaan siten, että Työttömyysvakuutusrahaston vastuulla olevat vuotuiset menot, 2 756 miljoonaa euroa vuonna 2016, jaetaan kyseisen vuoden keskimääräisellä työttömyysasteprosentilla (8,8) ja kerrotaan luvulla 5. Laissa tarkoitettu puskurin enimmäismäärä vuonna 2016 oli 1 566 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahaston nettovarallisuus oli -466 miljoonaa euroa (velkapuolella) vuoden 2016 lopussa.

Hallintoneuvoston hyväksymien sijoitusperiaatteiden mukaan rahastolla tulee olla likvidejä varoja sijoitettuna alle vuoden mittaisiin rahamarkkinainstrumentteihin vähintään määrä, joka vastaa yhden kuukauden menoja. Tämä rahamäärä on noin 300 miljoonaa euroa. Edellä kuvattua ns. likviditeettipuskuria jouduttiin vuoden 2016 aikana rahoittamaan velanotolla.

Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetun vuotta 2017 koskevan talousarvion mukaan rahaston nettovarallisuus olisi 557 miljoonaa euroa negatiivinen 31.12.2017. Tilinpäätöstä laadittaessa arvioidaan, että nettovarallisuuden määrä on vuoden 2017 lopussa noin 200 miljoonaa euroa negatiivinen (velkapuolella).

Päivitetty 25.8.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358