Työttömyysetuuksien rahoitus

Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR vastaa ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoituksessa

  • työttömyyspäivärahojen
  • työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien päivärahojen
  • työttömien ja aikuiskoulutustukea saavien työeläkevakuutusmaksun ja
  • vuorottelukorvauksen

aiheuttamista menoista siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. Työttömyyskassat maksavat edellä mainitut etuudet työttömien ja aikuiskoulutustukea saavien työeläkevakuutusmaksua lukuun ottamatta. Aikuiskoulutustuen maksaa Koulutusrahasto.

TVR vastaa yksin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan korotusosan rahoittamisesta. Etuuden maksavat työttömyyskassat.

Työttömyyskassat ja TVR vastaavat työntekijän työttömyysturvan lisäpäivistä ja lomautuspäivärahoista aiheutuvista menoista. Valtio ei osallistu lainkaan työttömyyspäivärahan lisäpäivien eikä lomautuspäivärahojen rahoittamiseen.

Työttömyyskassojen ennakkohakemusten käsittely ja maksatuksesta päättäminen sekä ennakoiden riittävyyden seuranta kuuluvat TVR:lle. TVR maksaa työttömyyskassoille ennakkoa kaksi kertaa kuukaudessa. Se hoitaa myös valtionosuuksien ennakot työttömyyskassoille kerran kuukaudessa.

Suomessa on 26 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi työttömyyskassaa yrittäjille.

TVR tasoittaa eri aloilla vallitsevaa työttömyysrasitusta maksamalla tarvittaessa jäsenmaksujen tasausta palkansaajakassoille. TVR voi maksaa tasausta niille kassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivien lukumäärä on edellisenä vuonna ylittänyt olennaisesti kaikkien kassojen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset työttömyysetuuspäivät. Jäsenmaksujen tasaukseen käytettävän määrärahan suuruudesta päättää vuosittain hallintoneuvosto.

Päivitetty 30.8.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358