Muiden etuuksien rahoitus

Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR tilittää palkansaajien työttömyysvakuutusmaksutulosta Kelalle vuosittain määrän, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien osuutta kaikista palkansaajista. Tämän osuuden arviointi perustuu Tilastokeskuksen aineistoon, ja arvion vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tilastokeskuksen vuoden 2018 arvion mukaan noin 13 prosenttia palkansaajista ei kuulu työttömyyskassaan. TVR tilittää Kelalle kuluvana vuonna 211 miljoonaa euroa perusturvan rahoitukseen. 

TVR vastaa myös ammattitutkintostipendin ja palkansaajan aikuiskoulutustuen sekä näiden hallintokulujen rahoituksesta. Nämä etuudet maksaa Koulutusrahasto.

Lisäksi TVR vastaa valtion palkkaturvamenoista. TVR maksaa palkkaturvamenon kerran vuodessa yleensä menoja seuraavan vuoden maaliskuussa työ- ja elinkeinoministeriölle sen lähettämän laskun mukaan.

Vuoden 2015 alusta lukien ylempien ansiosidonnaisten työttömyyspäivärahojen laskentasääntöä muutettiin siten, että päivärahojen taso alenee hieman. Korotettuun ansio-osaan tehtiin sama muutos. Muutoksella toteutettiin hallituksen kehyspäätökseen sisältynyt päivärahamenojen leikkaus. Muutos pienentää ansiopäivärahamenoa. Valtiontalouden säästön toteuttamiseksi TVR tilittää säästön määrän, noin 50 miljoonaa euroa, vuosittain Kelalle perusturvan rahoitukseen.

Päivitetty 9.3.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358