Työttömyysvakuutusrahaston toimintaympäristö

Rahaston tulos oli selvästi odotettua parempi vuonna 2017

Suomen talous kehittyi myönteisesti vuoden 2017 aikana. Keskeisten toimialojen kehitys oli pääsääntöisesti myönteinen ja kokonaistuotannon kasvu oli pitkästä aikaa selvästi plusmerkkinen. Työttömyysaste aleni ja erityisesti työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi tuntuvasti. Työllisten määrä lisääntyi edelleen ja kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kerättyjen työttömyysvakuutusmaksujen määrä kasvoi ja niiden kokonaismäärä ylitti selvästi ansioturvamenojen maksutilitysten määrän.

Työttömyysvakuutusmaksujen määrien vahvistamisessa on noudatettu vuodesta 2011 alkaen menettelyä, jonka mukaan Työttömyysvakuutusrahasto tekee seuraavan vuoden maksujen määriä koskevan esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä (Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 18 § 6 momentti).

Maksuja muutettaessa toimitaan normaalisti siten, että yhtä suuri prosenttiyksiköissä laskettu muutos tehdään sekä työnantajan keskimääräiseen että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuun. Vuonna 2017 maksuja muutettiin kilpailukykysopimukseen perustuen siten, että työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja laskettiin ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja nostettiin.

Rahaston varsinaiset tulot vuonna 2017 olivat 4 011 (4 083) miljoonaa euroa ja menot 3 434 (3 859) miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 572 (220) miljoonaa euroa. 

 

 

Päivitetty 3.4.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358