Mitä hyötyä tulorekisteristä on?

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus eri viranomaistahoille poistuu.

Palkkatietojen ilmoittaminen on tulorekisterissä ajantasaista ja automatisoitua, joten manuaaliset työvaiheet vähenevät. Myös työntekijäkohtaiset kuukausiraportointivelvoitteet vähenevät, kun tarvittavat tiedot voi ilmoittaa yhdellä kertaa palkanmaksun yhteydessä.

Tulonsaajaa itseään koskevat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta  ja reaaliaikaisesti tulorekisteristä. 

Tulorekisteri tukee myös harmaan talouden torjuntaa.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto. Vuoden 2020 alusta mukaan tulevat mm. Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työsuojeluviranomaiset, kunnat ja työttömyyskassat. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot.

Verohallinnon tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen.

Päivitetty 2.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358