Miten työttömyysvakuutusmaksut maksetaan?

Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät palkansaajille maksettujen palkkojen mukaan. Maksuvelvollisuus jakautuu sekä työnantajalle että työntekijälle. Työnantaja suorittaa kummankin osuuden Työttömyysvakuutusrahastolle eli TVR:lle maksuprosenttien mukaan. TVR lähettää työnantajalle maksulomakkeet maksujen suorittamista varten.

TVR määrää ennakon, tai voit itse hakea ennakon määräämistä sähköisessä asiointipalvelussa tai Ennakon hakemus/muutos -lomakkeella.

Jos arvio palkkasummasta muuttuu vakuutusvuoden aikana, voit hakea ennakon muutosta sähköisessä asiointipalvelussa tai Ennakon hakemus/muutos -lomakkeella.

Toimita palkkasummailmoitus vakuutusvuoden päättymisen jälkeen tammikuun aikana (31.1. mennessä).

Jos työnantaja ei ole maksanut ennakkoa, työttömyysvakuutusmaksu määrätään kokonaisuudessaan tasausmaksuna vakuutusvuoden jälkeen ja maksusta peritään tasausmaksun korko. Suosittelemme hakemaan ennakon määräämistä vakuutusvuoden aikana, jos TVR ei ole oma-aloitteisesti määrännyt ennakkoa.

Voit tehdä ilmoitukset sähköisessä asiointipalvelussa kohdissa Ennakon hakemus/muutos ja Palkkasummailmoitus.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

 
Voit antaa ilmoituksen myös postitse.

Lomakkeet

Maksut ja eräpäivät

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan palkkasumman mukaan. Jos työnantajan kalenterivuonna maksamat palkat ylittävät vuosittain muuttuvan palkkasummarajan, työnantaja maksaa rajan ylittävältä osalta korkeampaa työnantajamaksua. Palkkasummarajaan ei lasketa mukaan osaomistajien palkkaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus riippuu siitä, onko henkilö työntekijä vai yrityksen osaomistaja.

Tärkeät päivämäärät

Maksun viivästyminen

Työttömyysvakuutusmaksuille peritään korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa, ellei maksuja ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Työttömyysvakuutusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  

Päivitetty 20.11.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358