Työsuhteen tunnusmerkit

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat

  • sopimus
  • työn tekeminen henkilökohtaisesti työnantajan lukuun
  • työnantajan johto- ja valvontaoikeus
  • työstä saatava vastike.

Sopimus

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen kahdenkeskinen sopimus, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä sopimukseen kirjatuilla ehdoilla. Sopimus on vapaamuotoinen ja voi siten olla joko suullinen tai kirjallinen. Sopimus voi syntyä joko nimenomaisesti tai hiljaisesti. Riittävää on periaatteessa se, että osapuolten välillä vallitsee yhteisymmärrys asiasta.

Työn tekeminen työnantajan lukuun

Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu työskentelemään työnantajan lukuun. Työsuorituksesta tuleva hyöty koituu välittömästi työnantajan hyväksi.

Työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena

Työsuhteessa työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työntekoa eli direktio-oikeus. Työnantajalla tulee olla oikeus sekä johtoon että valvontaan, jotta kyseessä on työsuhteeseen kuuluva direktio-oikeus.

Työnantajan velvoitteet

Työnantaja vastaa työnantajavelvoitteiden hoitamisesta eli muun muassa pidättää työntekijän palkasta ennakonpidätyksen, työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun.

Työstä saatava vastike

Vastike voi koostua erilaisista suorituksista. Vastike voi olla esimerkiksi

  • rahapalkkaa
  • luontoisetua
  • palkitsemisjärjestelmän mukaista etua (esimerkiksi tulospalkkio tai osakepalkkio).

Päivitetty 25.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358