Palkkakäsitteen erityistilanteita

Ulkomaantyön vakuutuspalkka

Ulkomaan työkomennuksen aikana työttömyysvakuutusmaksun perusteena käytetään sovittua ulkomaantyön vakuutuspalkkaa, joka voi poiketa työntekijälle maksetusta todellisesta palkasta. Työnantajan ja työntekijän sopima vakuutuspalkka voi olla suurempi tai pienempi kuin työnantajan tosiasiallisesti maksama rahapalkka.

Ulkomaantyöstä saatavana työansiona, eli vakuutuspalkkana, pidetään sitä palkkaa, jota vastaavanlaisesta työstä maksettaisiin Suomessa. Jos vastaavaa työtä ei Suomessa ole, työansiona pidetään sitä palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan kyseessä olevaa työtä.

Palkka luontoisetuuksina

Jos työntekijä saa työstään vastikkeena vain luontoisetuuksia eikä lainkaan rahapalkkaa, työttömyysvakuutusmaksujen perusteena käytetään luontoisetujen verotusarvoa. Vaikka työnantaja ei voi pidättää työttömyysvakuutusmaksua puuttuvan rahapalkan vuoksi, hän vastaa silti sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta TVR:lle. Työnantaja vastaa työttömyysvakuutusmaksusta myös silloin, kun rahapalkkaa ei jää jäljelle ennakonpidätyksen jälkeen.

Jos työntekijälle ei ole maksettu palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen riittävää rahapalkkaa, työnantaja voi pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kahden vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä.

Luottamustehtävässä toimivat henkilöt

Yhtiöiden, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden hallintoelinten jäsenyydestä maksettavat palkkiot eivät kuulu työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin, ellei palkkion saaja ole työ- tai virkasuhteessa maksajaan. Jos tehtävästä maksettu korvaus ei ole tarkoitettu vastikkeeksi työstä, vaan korvaukseksi tehtävään käytetystä ajasta, kysymyksessä ei ole työsuhde eikä luottamushenkilö tällöin kuulu työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin.

Esimerkkejä luottamustehtävissä toimivista henkilöistä ovat kunnanvaltuuston, -hallituksen tai lautakuntien jäsenet, etujärjestöjen, yhdistysten ja yhtiöiden johtokuntien, hallintoneuvostojen ja hallitusten jäsenet jne. Hallituksen jäsenet saattavat kuitenkin olla työsuhteessa työnantajaan, jolloin henkilön palkat ja palkkiot kuuluvat normaalisti työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin.

Praktikkoeläinlääkärin palkka

Jos praktikkoeläinlääkäreiden palkka koostuu kunnan maksamasta peruspalkasta, päivystyskorvauksista ja praktiikkatuloista, tällöin työttömyysvakuutusmaksu maksetaan kunnan maksaman palkan ja eläkkeen perusteeksi vahvistettujen palkkioiden yhteissummasta.

Kelan osaksi tai kokonaan maksama lastenhoitajan palkka

Työnantajalla on työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus myös tilanteissa, joissa osan palkasta maksaa joku muu kuin työnantaja itse.

Esimerkiksi lastenhoitaja on työsuhteessa lapsen vanhempiin, mutta Kela voi maksaa osan palkasta tai koko palkan yksityisen hoidon tai muuna vastaavana tukena. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan tällöin tuen ja palkan yhteissummasta. Lapsen vanhemmat ovat työnantajina velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksut, vaikka Kelan tuen lisäksi ei maksettaisi muuta palkka.

Kela tai muu maksaja ei tee työnantajan puolesta pidätystä maksamastaan osuudesta.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358