Osaomistajien maksuvelvollisuus

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa (1290/2002).

Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat

  • henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus,
  • äänivalta tai muu määräämisvalta sekä
  • henkilön asema yrityksessä.

Yrittäjät eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia, joten heidän palkkojaan ei ilmoiteta TVR:lle. Yrittäjät eivät myöskään ole työttömyysvakuutuksessa osaomistajia. Henkilö lasketaan yrittäjäksi tai maatalousyrittäjäksi, jos hän täyttää YEL 3 §:n tai MYEL 3-5 §:n ehdot. 

Henkilö, joka ei ole johtavassa asemassa

Työttömyysturvalain mukaan henkilö on osaomistaja, jos hän työskentelee yrityksessä tai yhteisössä ja jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • henkilöllä itsellään on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • henkilön perheenjäsenillä on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • henkilöllä on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Esimerkki: 
Toimitusjohtaja omistaa Tietotaito Oy:n, osakkeista 60 %. Hänen puolisonsa työskentelee yrityksessä myyntisihteerinä, mutta puoliso ei itse omista yrityksen osakkeita.

Toimitusjohtajan puoliso on osaomistaja perheenjäsenensä omistuksen perusteella (perheenjäsenellä on vähintään 50 % osakepääomasta).

Henkilö, joka on johtavassa asemassa

Yrittäjät eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia. Henkilö on yrittäjä tai maatalousyrittäjä, jos hän täyttää YEL 3 §:n tai MYEL 3-5 §:n ehdot.

Jos henkilö ei ole yrittäjä tai maatalousyrittäjä, saattaa hän täyttää osaomistajan määritelmän. Työttömyysturvalain mukaan henkilö on osaomistaja, jos hän työskentelee yrityksessä tai yhteisössä ja jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • hänellä itsellään on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osake-pääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Osakeyhtiön lisäksi tässä tarkoitettu yritys tai yhteisö voi olla esimerkiksi avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Esimerkki:
Sähkötiimi Oy:n omistaa 4 osakasta, joilla kullakin on 25 %:n omistus osakepääomasta. Kaikki osakkaat asuvat eri talouksissa ja ovat hallituksen jäseniä. Lisäksi yrityksessä työskentelee yhden osakkaan aviopuoliso toimistotehtävissä.

Kaikki osakkaat ovat johtavan asemansa ja omistuksensa perusteella osaomistajia (omistavat itse vähintään 15 % osakepääomasta). Osakkaan aviopuoliso on työntekijä (ei johtavaa asemaa ja perheenjäsenen omistus alle 50 % osakepääomasta).

 

Välillinen omistajuus

Osaomistajuutta määriteltäessä otetaan huomioon myös välillinen omistus eli omistus toisen yrityksen (väliyhtiön) kautta. Välillinen omistus huomioidaan, jos henkilön tai perheenjäsenten omistus, äänimäärä tai muu määräämisvalta on vähintään 50 % väliyhtiöstä.

Yhtiön omistamat osakkeet

Osakeyhtiön itse omistamia osakkeita ei oteta huomioon, kun tarkastellaan omistajien määräysvaltaa. Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiölain mukaan osake, joka kuuluu yhtiölle itselleen, ei tuota oikeuksia yhtiössä. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi myöskään osallistua yhtiökokoukseen. Koska yhtiön omilla osakkeilla ei saa äänestää, on osakkeiden tuottamaa määräysvaltaa laskettaessa vähennettävä yhtiön omistamat osakkeet kaikista osakkeista. Osakkaiden omistamat osakkeet vastaavat siten 100 prosentin määräämisvaltaa yrityksessä ja osakkaan äänivalta riippuu osakkaiden omistuksien suhteesta.

Päivitetty 7.2.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358