Palkkaan kotiini lastenhoitajan. Pitääkö työttömyysvakuutusmaksut maksaa ja miten hoidan ne?


Jos palkkaat kotiisi lastenhoitajan, olet työnantajana velvollinen huolehtimaan työttömyysvakuutusmaksuista. Vaikka palkka koostuisikin Kelan yksityisen hoidon tuesta kokonaan tai osittain, työnantajan velvollisuuksiin kuuluu maksaa työttömyysvakuutusmaksut myös Kelan osuudesta. 
Jos lastenhoitaja on alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt, hänen palkastaan ei makseta työttömyysvakuutusmaksuja.

Vuodesta 2016 alkaen maksuvelvollisuus riippuu maksettujen palkkojen määrästä. Sinulla on työnantajana velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksu, jos maksat kalenterivuoden aikana työntekijöillesi palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa. 

Vuonna 2015 ja sitä aikaisemmin maksuvelvollisuutta ei ole, jos teetät työtä yhteensä enintään 12 työpäivää kalenterivuoden aikana.

Esimerkkejä lastenhoitajan työttömyysvakuutusmaksun laskemisesta, kun palkka on kokonaan tai osittain Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea

Jos et maksa hoitajalle muuta palkkaa tukien lisäksi, työnantajana maksat sekä palkansaajan että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun TVR:lle.

Esimerkki: Lastenhoitaja saa koko palkkansa, 1 500 euroa, Kelan maksamana tukena. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 % palkkasummasta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % palkasta (vuonna 2015). Työnantajan on ilmoitettava palkka, 1 500 euroa, Työttömyysvakuutusrahastolle ja maksettava sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu (0,80 + 0,65) % x 1 500 euroa = 21,75 euroa.


Jos maksat hoitajalle tuen lisäksi myös muuta palkkaa, työnantajana pidätät maksamastasi palkasta tuen ja palkan yhteissummaa vastaavan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajana vastaat sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle.

Esimerkki: Lastenhoitajan palkka muodostuu Kelan maksamasta 1 500 euron tuesta ja työnantajan maksamasta 500 euron palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu peritään 2 000 euron palkasta. Työnantaja pidättää maksamastaan palkasta palkansaajalta 0,65 % x 2 000 euroa = 13,00 euroa ja on lisäksi velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua 0,80 % x 2 000 euroa = 16,00 euroa.

Lastenhoitorinki

Kun palkkaat yhdessä muiden kotitalouksien kanssa lastenhoitajan ja perustatte ns. lastenhoitoringin, huolehtikaa myös työttömyysvakuutusmaksusta.

Jos olette tehneet lastenhoitajan kanssa yhden työsopimuksen, yksi ringin edustaja hoitaa ilmoitukset ja maksut nimissään. Tällöin rinki on yksi työnantaja, ja ringin jäsenet ovat yhdessä vastuussa maksuista.

Työnteettäjät ovat yhteisvastuullisesti työntekijän työnantajia, jos

  • he ovat tehneet yhdessä yhden työsopimuksen työntekijän kanssa,
  • työnteettäjien osuutta työntekijän johdon ja valvonnan osalta ei voida eritellä ja 
  • kaikkien työnteettäjien osalta työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

Jos ringin jokainen jäsen on tehnyt työsopimuksen erikseen työntekijän kanssa, jokainen teistä huolehtii työttömyysvakuutusmaksusta ja muista velvoitteista itse.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358