Sopimuksettomassa maassa työskentelevät työntekijät

Työntekijä, joka lähetetään työskentelemään sopimuksettomaan maahan tilapäisesti, kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ja on työttömyysvakuutusvelvollinen.

Kun työntekijä lähetetään

  • Suomesta suomalaisen yhtiön kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan suomalaiseen emo-, sisar- tai tytäryhtiöön ja
  • työsuhde lähettävään työnantajaan jatkuu koko lähettämisen ajan,

työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Tällöin työntekijä on työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen.

Myös työntekijä, joka on Suomesta palkattu suoraan ulkomaantyötä varten, kuuluu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Pakolliseen vakuutukseen kuuluminen kuitenkin edellyttää, että työntekijä on välittömästi ennen ulkomaille lähettämistä kuulunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmään.

Esimerkki:
Suomalainen yritys tekee työsopimuksen Venäjällä tehtävää työtä varten. Työsopimus tehdään Venäjän kansalaisen kanssa, joka on asunut ja työskennellyt Suomessa. Työntekijä kuuluu suomalaisen yrityksen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ja on työttömyysvakuutusvelvollinen.

Työnantajalla voi olla työskentelymaan lainsäädännön perusteella velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien varalta, jolloin syntyy kaksinkertainen vakuuttamisvelvollisuus.

Muutokset 1.1.2016 alkaen

1.1.2016 alkaen maksuvelvollisuus ei enää ole sidoksissa lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, vaan velvollisuudesta säädetään laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta. Työantajan velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksu Suomeen säilyy kuitenkin ennallaan.

1.1.2016 alkaen työnantaja voi hakea TVR:ltä vapautusta vakuutusmaksuvelvollisuudesta kansainvälisissä tilanteissa. TVR voi vapauttaa työnantajan maksuvelvollisuudesta hakemuksen perusteella. Edellytyksenä vapauttamiselle on, ettei lähetetyn henkilön työskentely enää ole tilapäistä ja että työskentely ulkomailla on jatkunut yli kaksi vuotta. TVR:n antamaa päätöstä sovelletaan sen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358