Suomesta EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähtevät työntekijät

Työntekijän lähtiessä Suomesta EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin työskentelemään, työntekijä vakuutetaan pääsääntöisesti työskentelymaan lakien mukaan.

Poikkeuksena ovat kuitenkin lähetetyt työntekijät, jotka voidaan vakuuttaa edelleen lähtömaassa eli Suomessa. Tällöin myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Lähetetyltä työntekijältä vaaditaan A1-todistus, jonka myöntää Eläketurvakeskus. Lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 24 kuukauden ajan.

Työkomennukselle lähetetty työntekijä voi pysyä lähettäjävaltion sosiaaliturvan piirissä poikkeusluvalla enintään viisi vuotta. Suomessa poikkeuslupa-asioita hoitaa Eläketurvakeskus.

Julkisyhteisön palveluksessa olevat

Julkisyhteisön palveluksessa olevat lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja vastaavassa asemassa olevat henkilöt kuuluvat työnantajan kotivaltion sosiaaliturvaan työskennellessään EU/ETA-alueella tai Sveitsissä ilman aikarajoitusta.

Suomea sitovat sosiaaliturvasopimukset

Jos Suomea sitovissa kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä, maksuvelvollisuus ratkeaa näiden määräysten mukaan.

Suomen ja Kiinan sekä Suomen ja Etelä-Korean väliset sosiaaliturvasopimukset tulevat voimaan 1.2.2017. Molemmissa sopimuksissa on työttömyysvakuutusmaksua koskevia määräyksiä. 

Maksuvelvollisuus 31.12.2015 asti

Velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua oli 31.12.2015 asti sidottu työnantajan velvollisuuteen ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia määräyksiä on Israelin ja Quebecin kanssa tehdyissä sopimuksissa.

Päivitetty 5.12.2016

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358