Sopimuksettomasta maasta tulevat työntekijät

Sopimuksettomia maita ovat kaikki muut kuin EU- tai ETA-maat, Sveitsi ja ne maat, joiden kanssa Suomella on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä sisältävä sosiaaliturvasopimus. Sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuuden osalta pääsääntönä on, että työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa. Sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä on siten vakuutettava tekemänsä työn osalta Suomessa riippumatta työskentelyn kestosta, asuinmaasta ja työnantajan kansalaisuudesta.

Lähetetty työntekijä

Myös sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä voi olla niin sanottu lähetetty työntekijä. 

Maksuvelvollisuus vuonna 2015 ja sitä aiempina vuosina

Suomen työeläkelainsäädäntöä ei sovelleta työntekijään, jonka ulkomaalainen työnantaja lähettää työskentelemään Suomeen enintään kahdeksi vuodeksi. Vastaavaa sääntöä ei sovelleta tapaturma- tai työttömyysvakuutuksessa. Työntekijä on vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella Suomessa tekemänsä työn osalta ja tällöin myös työttömyysvakuutusmaksut tulee maksaa. 

Muutokset maksuvelvollisuuteen 1.1.2016 alkaen

1.1.2016 alkaen työttömyysvakuutusmaksua ei makseta sopimuksettomasta maasta Suomeen tulevan työntekijän Suomessa tekemästä työstä, jos

  • kysymyksessä on kuljetusliikenteen työ, jonka työntekijä tekee pääosin muualla kuin Suomessa tai
  • työntekijä on Suomessa kokous- tai esiintymismatkalla tai muulla vastaavalla lyhytkestoisella vierailulla, jonka tarkoitus liittyy työntekijän ulkomailla tekemään työhön.

Lisäksi edellä mainituissa tapauksissa edellytetään, ettei

  • työnantajan kotipaikka ole Suomessa ja ettei
  • työntekijä asu Suomessa.

Muilta osin sopimuksettomasta valtiosta Suomeen tulevia koskevat säännöt eivät muutu.

Muutokset maksuvelvollisuuteen 1.1.2018 alkaen

Kolmansista maista tulevat kausityöntekijät, joihin sovelletaan kausityölakia, eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piirissä vuoden 2018 alusta lukien. Aikaisempien vakuutusvuosien osalta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee myös kausityöntekijöitä.

Uusi kausityölaki (Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten) tulee voimaan 1.1.2018. Laki koskee kolmansista maista tulevia kausityöntekijöitä. Kolmannen maan kansalaisia ovat muut kuin Euroopan unionin kansalaiset ja unionin kansalaisiin rinnastettavat Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset.

Kausityöntekijä oleskelee maassa laillisesti tai tilapäisesti työntekotarkoituksessa. Kausityöntekijä ei asu vakinaisesti Suomessa, vaan hän käy Suomessa töissä kausittain kerran tai toistuvasti useampina vuosina peräkkäin.

Kausityölaki koskee vain työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työnteon tulee perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kolmannen maan kansalaisen ja Suomeen sijoittuneen työnantajan välillä.

Lisätietoa kausityölaista ja sen soveltamisesta saat Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

 

Päivitetty 8.3.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358