Sopimuksettomasta maasta tulevat työntekijät

Sopimuksettomia maita ovat kaikki muut kuin EU- tai ETA-maat, Sveitsi ja ne maat, joiden kanssa Suomella on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä sisältävä sosiaaliturvasopimus. Sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuuden osalta pääsääntönä on, että työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa. Sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä on siten vakuutettava tekemänsä työn osalta Suomessa riippumatta työskentelyn kestosta, asuinmaasta ja työnantajan kansalaisuudesta.

Lähetetty työntekijä

Myös sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä voi olla niin sanottu lähetetty työntekijä. 

Maksuvelvollisuus vuonna 2015 ja sitä aiempina vuosina

Suomen työeläkelainsäädäntöä ei sovelleta työntekijään, jonka ulkomaalainen työnantaja lähettää työskentelemään Suomeen enintään kahdeksi vuodeksi. Vastaavaa sääntöä ei sovelleta tapaturma- tai työttömyysvakuutuksessa. Työntekijä on vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella Suomessa tekemänsä työn osalta ja tällöin myös työttömyysvakuutusmaksut tulee maksaa. 

Muutokset maksuvelvollisuuteen 1.1.2016 alkaen

1.1.2016 alkaen työttömyysvakuutusmaksua ei makseta sopimuksettomasta maasta Suomeen tulevan työntekijän Suomessa tekemästä työstä, jos

  • kysymyksessä on kuljetusliikenteen työ, jonka työntekijä tekee pääosin muualla kuin Suomessa tai
  • työntekijä on Suomessa kokous- tai esiintymismatkalla tai muulla vastaavalla lyhytkestoisella vierailulla, jonka tarkoitus liittyy työntekijän ulkomailla tekemään työhön.

Lisäksi edellä mainituissa tapauksissa edellytetään, ettei

  • työnantajan kotipaikka ole Suomessa ja ettei
  • työntekijä asu Suomessa.

Muilta osin sopimuksettomasta valtiosta Suomeen tulevia koskevat säännöt eivät muutu.

 

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358