Suomeen EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetyt työntekijät

EU- tai ETA-maista tai Sveitsistä tilapäisesti Suomeen työkomennukselle lähetetyt työntekijät vakuutetaan yleensä siinä maassa, josta heidät lähetetään. EU:n alueella tilapäiselle työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 24 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän A1-todistus.

Lähetetty työntekijä voi pysyä lähettäjämaan sosiaaliturvan piirissä poikkeusluvalla myös kahta vuotta pidemmän ajan, jos työskentely toisessa EU:n jäsenmaassa kestää enintään viisi vuotta.

Esimerkiksi Virosta lähetetyllä työntekijällä tulee olla mukanaan Viron toimivaltaisen viranomaisen antama lähetetyn työntekijän todistus, jolla hänen osoitetaan kuuluvan Viron sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Tällöin työttömyysvakuutusmaksuja ei tule maksettavaksi Suomeen. Jos lähetetyn työntekijän todistusta ei ole, lähettävä yritys on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksut Suomeen.

Julkisyhteisöjen palveluksessa olevat

Julkisyhteisön palveluksessa olevat EU/ETA-maista tai Sveitsistä Suomeen lähetetyt työntekijät, virkamiehet, ja sellaisina pidettävät henkilöt, kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvan piiriin. Heistä ei näin ollen makseta työttömyysvakuutusmaksuja Suomeen.

Suomea sitovat sosiaaliturvasopimukset

Jos Suomea sitovissa kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä, maksuvelvollisuus ratkeaa näiden määräysten mukaan.

Suomen ja Kiinan sekä Suomen ja Etelä-Korean väliset sosiaaliturvasopimukset tulivat voimaan 1.2.2017. Molemmissa sopimuksissa on työttömyysvakuutusmaksua koskevia määräyksiä.


Maksuvelvollisuus 31.12.2015 asti

Velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua oli 31.12.2015 asti sidottu työnantajan velvollisuuteen ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia määräyksiä on Israelin ja Quebecin kanssa tehdyissä sopimuksissa.

Lisätietoa Suomea sitovista kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista löydät Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Päivitetty 5.12.2016

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358