Koulutuskorvauksen edellytykset

Koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole oikeutta verottajan myöntämään koulutusvähennykseen

Koulutuskorvausta voivat siten saada

Koulutuskorvaus ei koske kotitaloustyönantajia.

Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että

  • työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman, johon koulutus sisältyy
  • koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
  • koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät
  • työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa.

Koulutuskorvausta ei voi saada niiden työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea.

Koulutuskorvauksen hakeminen

Koulutuskorvausta haetaan TVR:ltä. Valtion virastot hakevat korvausta Valtionvarainministeriöltä. Elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain alaiset yritykset hakevat koulutusvähennystä pääsääntöisesti Verohallinnolta.

Hae koulutuskorvausta vakuutusvuoden päättymisen jälkeen sähköisessä asiointipalvelussamme tai postittamalla koulutuskorvaushakemuksen. 

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun

Lomakkeet

Päivitetty 15.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358