Koulutuskorvauksen edellyttämä koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma

Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus sisältyy työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelman tulee koskea koko henkilöstöä henkilöstöryhmittäin tai olla muutoin tarkoituksenmukaisesti ryhmitelty. Työntekijän kuuluminen kyseiseen ryhmään on oltava selvästi määriteltävissä.

Työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin

Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työnantajan on laadittava yhteistoimintalain mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmasta on säädetty laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (16 §)  ja laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (4 a§)

Työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piiriin

Työnantajan tulee laatia koulutussuunnitelma, jos työnantaja haluaa hakea koulutuskorvausta. Yhteistoimintalakien piiriin kuulumattomien työnantajien osalta koulutussuunnitelmasta on säädetty laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3§ )

Koulutussuunnitelman laatiminen

Koulutussuunnitelma tulee olla laadittu ennen niiden koulutusten alkamista, joiden perusteella korvausta haetaan. Koulutussuunnitelmaa voi päivittää kalenterivuoden aikana.

TVR ei anna tarkempaa ohjeistusta koulutussuunnitelman laatimisesta. Voit tarvittaessa kääntyä esimerkiksi oman työnantajajärjestösi puoleen.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358