Koulutuskorvauksen määrä

Koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus lasketaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien määrällä. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta.

Keskimääräinen päiväpalkka

Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan jakamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusvuoden palkkasumma työnantajan keskimääräisellä työntekijämäärällä. Näin saatu osamäärä jaetaan luvulla 200.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta palkkasummasta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 19 a §:ssä.

Henkilötyövuoden laskennassa otetaan huomioon palkalliset työssäolopäivät. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.

Keskimääräinen työntekijämäärä

Keskimääräinen työntekijämäärä on työnantajan teettämien henkilötyövuosien summa. Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäivätyötä tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä.

Määräaikaiset tai osa-aikaiset työsuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi huomioimalla ne suhteellisina osuuksina. Osa-aikaisen henkilön työaika muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti eli esimerkiksi 50 %:sta työaikaa tekevä vastaa 0,5 henkilötyövuotta. Vastaavasti määräaikaisen henkilön työaika lasketaan työsuhteen keston suhteessa kalenterivuoteen.

Esimerkki:
Määräaikainen, kokoaikainen työsuhde ajalla 1.6.–30.8. (3 kuukautta) vastaa 0,25 henkilötyövuotta.

Koulutuspäivien määrä

Koulutuspäivien määrä lasketaan seuraavasti:

Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä ilmoitetaan siten, että hakemuksessa ilmoitetaan erikseen niiden työntekijöiden lukumäärä, joista on syntynyt oikeus korvaukseen 1 koulutuspäivältä, 2 koulutuspäivältä ja 3 koulutuspäivältä. 

Esimerkki:
4H-yhdistyksellä on 3 työntekijää. Yhden työntekijän osalta työnantajalla on oikeus hakea koulutuskorvausta 2 koulutuspäivältä ja kahden työntekijän osalta 1 koulutuspäivältä. Näin ollen yhdistyksen koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä lasketaan seuraavasti:

1 koulutuspäivältä oikeutetut x 2 + 2 koulutuspäivältä oikeutetut x 1 = 4 koulutuskorvaukseen oikeuttavaa koulutuspäivää

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358