Ohjeita koulutuskorvauksen hakemiseen

Voit hakea koulutuskorvausta TVR:ltä vakuutusvuoden jälkeen. Vakuutusvuosi on aina kalenterivuosi.

Korvausta haetaan työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten annettavan palkkasummailmoituksen yhteydessä. Lähetä palkkasummailmoitus ja koulutuskorvaushakemus vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä TVR:lle.

Mitä tietoja hakemuksella ilmoitetaan?

Voit hakea koulutuskorvausta sähköisesti tai Koulutuskorvaushakemus-lomakkeella.

Ilmoita hakemuksessa

  • keskimääräinen työntekijämäärä 
  • korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä.

Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä ilmoitetaan siten, että hakemuksessa ilmoitetaan erikseen niiden työntekijöiden lukumäärä, joista on syntynyt oikeus korvaukseen 1 koulutuspäivältä, 2 koulutuspäivältä ja 3 koulutuspäivältä.

Lisäksi hakemuksessa tulee vakuuttaa, että koulutuskorvauksen edellytykset täyttyvät. Edellytykset täyttyvät, kun lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu sekä työnantaja ei ole saanut palkkatukea niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta haetaan.

Mahdolliset lisäselvitykset

Koulutussuunnitelmaa ei liitetä TVR:lle lähetettävään hakemukseen. TVR:llä on kuitenkin oikeus tarvittaessa pyytää työnantajalta koulutussuunnitelma koulutuskorvausta koskevan asian ratkaisemiseksi. Emme myöskään kerää koulutustietoja henkilötasolla, mutta velvollisuutenasi on seurata ja dokumentoida koulutusten toteutumista henkilöittäin. 

Pyydämme näitä tietoja, jos ne ovat tarpeen koulutuskorvausta koskevan asian ratkaisemiseksi. Säilytäthän koulutuskorvauksen perusteena olevia tietoja kuten muitakin työttömyysvakuutuksen määräämiseen liittyviä asiakirjoja.

Päätös

Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta, ja näin ollen se pienentää työnantajalle vakuutusvuoden jälkeen määrättyä lopullista työttömyysvakuutusmaksua. TVR antaa työnantajalle päätöksen koulutuskorvauksen määrästä lopullisen työttömyysvakuutusmaksun määräämisen yhteydessä.

Hae koulutuskorvausta

Sähköisessä asiointipalvelussa

Voit myös lähettää koulutuskorvaushakemuksen postitse.

Päivitetty 15.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358