Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevien palkkojen ilmoittaminen konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteissa

Palkkatietojen ilmoittaminen konkurssitilanteessa

Jos yritys on asetettu konkurssiin, pyydämme ilmoittamaan palkat Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella heti, kun palkat ovat tiedossa.

Pesänhoitaja, tai tarvittaessa tilitoimisto, ilmoittaa palkat jaoteltuina aikaan ennen ja jälkeen konkurssiin asettamisen. Mahdolliset palkkaturvasta maksetut palkat erotellaan konkurssiyrityksen tai -pesän maksamista palkoista.

Palkkojen ilmoittaminen konkurssitilanteessa

Yrityksen ennen konkurssia maksamat palkat ilmoitetaan siihen päivään saakka, kun yritys on asetettu konkurssiin.

Palkkaturvan kautta maksetut valvottavat palkat ilmoitetaan konkurssiin asettamista edeltävältä ajalta. Palkat ilmoitetaan lomakkeella omissa kohdissaan.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään yrityksen y-tunnukselle. 

Konkurssipesän maksamat palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan lomakkeella sille osoitettuun kohtaan.

Palkkaturvan palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan lomakkeella omassa kohdassaan.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään konkurssipesälle. Ne ovat massavelkaista saatavaa, jotka konkurssipesä maksaa.

Jos konkurssipesällä ei ole omaa y-tunnusta, siitä ilmoitetaan lomakkeella lisätietoja -kohdassa.

Palkkatietojen ilmoittaminen yrityssaneerauksissa

Jos yritys on yrityssaneerauksessa, pyydämme ilmoittamaan maksetut palkat saneerauksen vireille tuloa edeltävään päivään saakka.

Esimerkki: Jos  hakemus yrityssaneeraukseen on jätetty 30.1.2015, tiedustelemme kuinka paljon yritys on maksanut palkkoja ajalla 1.1.2015-29.1.2015. Jos vuoden 2014 palkkoja ei ole ilmoitettu, tarvitsemme myös nämä palkkatiedot. Saneerausvelka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti.

Saneerauksen vireille tulon jälkeen maksetuista palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut ovat saneerauksen ulkopuolista velkaa, joka tulee maksaa normaalisti.

Päivitetty 15.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358