Omavastuumaksu lisäpäivämenosta

Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta omavastuumaksun, jos vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on tullut irtisanomisen tai lomautuksen johdosta oikeutetuksi työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin ja muut maksuvelvollisuuden edellytykset täyttyvät.

Maksu peritään tällöin lisäpäiväoikeuden alkaessa, käytännössä aikaisintaan noin kahden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä, kun henkilölle on maksettu työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajalta päivärahaa. 500 päivän enimmäisaika kuluu vajaassa 2 vuodessa, jos henkilölle maksetaan työttömyyspäivärahaa koko ajan yhdenjaksoisesti.

Lisäpäiväoikeuden saamisen edellytykset

Henkilön lisäpäiväoikeuden saamisen edellytyksenä on, että:

  • henkilö on syntynyt vuonna 1950–1954 ja täyttänyt 59 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, ja on sitä ennen ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • henkilö on syntynyt vuonna 1955–1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, ja on sitä ennen ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • henkilö on syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, ja on sitä ennen ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Työttömyyskassat ja Kela tutkivat ja myöntävät oikeuden lisäpäiviin.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358