Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta

Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta omavastuumaksun myös, jos henkilön työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että hän

  • on oikeutettu työttömyyspäivärahaan täytettyään 63 vuotta tai
  • on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää.

Omavastuumaksu peritään työnantajalta näissä tapauksissa irtisanotun työntekijän täytettyä 63 vuotta. Omavastuumaksun perusteena käytetään tällöin henkilölle työsuhteen päättymisen jälkeen todellisuudessa maksettua työttömyyspäivärahaa vastaavaa etuusmenoa eikä etuusmenon määrälle ole vähimmäismäärää.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358