Omavastuumaksun palauttaminen hakemuksesta

Voit hakea omavastuumaksun palautusta kahdessa tilanteessa:

  • Työnantaja on palkannut uudelleen irtisanomansa henkilön tai kutsunut lomauttamansa henkilön takaisin työhön. Työsopimuksen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva ja työntekijän olla ollut työssä vähintään vuoden.

  • Irtisanottu tai lomautettu henkilö on saanut vähintään vuoden työnantajan järjestämää ja rahoittamaa vapaaehtoista lisäeläkettä tai muuta siihen rinnastettavaa etuutta tai lisäeläkkeen eläkesovituksessa huomioon otettavaa eläkettä, minkä vuoksi henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen tai työttömyysetuus maksetaan vähennettynä.

Työttömyysvakuutusrahasto myöntää omavastuumaksun palautusta vain niissä tapauksissa, joissa omavastuumaksu on maksettu henkilön lisäpäiväoikeuden johdosta. Kummassakin tilanteessa työnantajalle palautetaan se osa lisäpäivien omavastuumaksusta, joka jää käyttämättä. Omavastuumaksun palautusta on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun hakemus olisi aikaisintaan voitu tehdä.

Maksunpalautusta haetaan TVR:ltä hakemuslomakkeella. Liitä lomakkeeseen selvitys, josta ilmenee, millainen työsuhde on kyseessä, tai todistus työntekijälle myönnetystä lisäeläkkeestä. Ilmoita tilinumerosi myös asiointipalvelussamme. Ilmoittamasi tilinumerotieto käytetään kaikissa maksunpalautuksissa.

Päivitetty 4.12.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358